Artikel zur Recherche in Heubach

 

- Die Namen der AutorInnen - jeweils mit ihren Partnern - stehen am Ende der Artikel!

 

I. Artikel in slowenischer Sprache:

 

1. EKOLOGIJA SMO LJUDJE

Župan nemškega Heubacha  predstavil prizadevanja za čisto okolje* Problem pitna voda * Človeški faktor odločilen pri zbiranju odpadkov * Prihodnost v predelavi odpadkov

(Artikel nur in slowenischer Sprache, der sich für DELO-Leser mit der Stadt Heubach

Und einem Vergleich mit Ptuj beschäftigt

 

2. IN HUMUS VERITAS                 

(Allgemeine Vorstellung des DBU-Projekts)

 

3. KOMPOST NIMA VREDNOSTI?

Kompostiranje – pot k izboljšanju zemlje, vode, zraka

(Vorstellung des DBU-Projekts;  nach Interview)

 

4. NARAVA NE POZNA ODPADKOV

(Vorstellung Kompostanlage auf dem Ellert)

 

5. Organske gore - Portret podjetja Ritter Recycling GmbH

(Vorstellung des Betriebs der Fam. Ritter)

 

6. Bojevnica z dežele - Vsakodnevni boji z birokracijo ji več ne pridejo do živega

(Interview mit Frau Ritter; wurde von 2 Schülerinnen aus Heubach und einem Schüler aus Ptuj nach der Recherche geführt.)

                                              

7. Razdalje, ki zbližujejo - Kako je doživljala 14-dnevno druženje nemških in slovenskih dijakov ena izmed ptujskih gimnazijk

(Artikel nur in slowenischer Sprache über allgemeine Erfahrungen mit dem Projekt und

Austausch Ptuj – Heubach)

 

II. Artikel in deutscher Sprache:

 

1. Ökonomischer Nutzen der Kompostverwertung und ökologische Bewertung

(Zum DBU-Projekt)

 

2. Und aus Leben wird wieder Leben

(Die Kompostanlage auf dem Ellert)

                       

3. Mein Freund der Kompost

(Versuchsanbaufläche mit Kompost)

 

4. Wärme aus dem Wald

(Vorstellung des Betriebs der Fam. Ritter)

 

5. Interview mit Frau Ritter

(Gespräch wurde von 2 Schülerinnen aus Heubach und einem Schüler aus Ptuj geführt)

 

 

 

 

 EKOLOGIJA SMO LJUDJE

 

Župan nemškega Heubacha  predstavil prizadevanja za čisto okolje* Problem pitna voda * Človeški faktor odločilen pri zbiranju odpadkov * Prihodnost v predelavi odpadkov

 

Ptujski gimnazijci smo bili teden dni gostje gimnazije v Heubachu, mesta v osrčju nemške pokrajine Baden-Württemberg. To je bil delovni obisk, potem ko so teden v Ptuju preživeli naši nemški sošolci. V skupnem projektu smo spoznali obe mesti, njuno industrijo in se v pogovorih z županoma soočili, kako eni in drugi rešujemo probleme odpadkov, ki ogrožajo človeka in okolje.

 

Heubach, mesto 60 kilometrov severno od Stuttgarta, je podobno Ptuju po zgodovini, zasnovi in današnjem utripu. Arheološke najdbe pričajo, da je bilo  življenje na prostoru današnjega Heubacha  že 30.000 let pred našim štetjem. Središče se ponaša z zvonikom iz leta 1473 in evangelistično cerkvijo sv. Ulricha, z mestno hišo iz leta 1581, v kateri je muzej korzetov, z mestnim vodnjakom, s hišami značilne nemške arhitekture, z raznolikimi prireditvami, s katerimi želijo dopolniti turistično ponudbo.

 

Steber industrije Heubacha, mesta z  10 000 prebivalci, je  tekstilna tovarna Triumph, ki zaposluje 1100 delavcev. Skrbi za ekonomsko in socialno varnost več kot desetine mestnega prebivalstva (podobno kot Perutnina Ptuj), hkrati pa je lahko tudi velik  onesnaževalec okolja. Podjetje se tega zaveda in z vso odgovornostjo uresničuje svoj okoljevarstveni program, ki ga je zasnovalo na recikliranju odpadkov.

 

Kako se v Heubachu lotevajo varstva okolja? Pogovarjali smo se z županom mesta Klausom Maierjem. Zanje že dolgo velja zakonodaja Evropske unije o varstvu okolja. Nekaj let nazaj je mesto plačalo 500.000 evrov kazni zaradi onesnaženosti pitne vode. Danes je ta neoporečna, črpajo jo iz jezera Bodensee, reke Donave in naravnih izvirov v bližnjem gozdu. Mesto ima svojo čistilno napravo. Z akcijo Zelena točka so vključili prebivalce v ločeno zbiranje odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih (papir, plastika, kovine, steklo). O popolnem uspehu ne morejo govoriti. Nenehno se v bližnjih gozdovih pojavljajo divja odlagališča. Veliko odpadkov še vedno izvažajo v dežele tretjega sveta. Zato je njihov cilj čim več podjetij vključiti v zbiranje odpadkov in v njihovo predelavo, zaključiti torej krog, v katerem bi našel vsak svoj interes in vir preživljanja, hkrati pa bi koordinirano, strokovno nadzorovano in v skladu z zakonodajo poskrbeli za čisto in človeku prijazno okolje. Na področju varovanja okolja je Heubach danes v zgornji tretjini evropske lestvice. Kot povsod po svetu pa se zavedajo, da morajo usmeriti svoje aktivnosti na področju varstva okolja v ozaveščanje in izobraževanje ljudi, saj bo le tako mogoče govoriti o uspehu na področju ekologije, je še poudaril župan Heubacha Klaus Maier.

 

Autorin:

Maša Vodušek

 

 

 

In humus veritas

 

Heuchlingen, 5. 10. 2004 – Dijaki Gimnazije Ptuj smo poslušali predavanje o projektu Kompostiranje v kmetijstvu.

 

            Projekt DBU-ja (Nemška zvezna okoljevarstvena ustanova) o kompostiranju je bil začet pred šestimi leti in končan leta 2003. Nekateri poskusi, povezani s projektom, trajajo še danes, glavni cilj projekta pa je bil spremeniti biološke odpadke v koristen produkt – kompost.

            Vsako gospodinjstvo lahko kupi posebne vrečke, ki stanejo 0,35 € in v katere lahko odvržejo 15 litrov izključno bioloških odpadkov. Z denarjem, zbranim s prodajo teh vrečk, pokrijejo stroške odvoza, predelave, skladiščenja in prodaje komposta.

            Biološke odpadke pobirajo enkrat tedensko in jih vozijo na deponijo Ellert, kjer jih mehansko obdelajo. Po štirimesečni obdelavi je kompost primeren za prodajo. Kupci komposta so vrtnarji, kmetje, večja vrtnarska podjetja …

            Obdelava odpadkov ima pozitivne in negativne strani. Pozitivna stran obdelave je uporaba bioloških odpadkov kot gnojilo. Za produkcijo komposta je porabljenih manj virov energije kot za produkcijo umetnih gnojil, učinek pa je enak. Pomembno dejstvo je tudi vračanje bioloških odpadkov v naravni krog, zato jih posledično ni treba skladiščiti, kar znatno zmanjša obremenitev okolja. Negativna stran predelave je predvsem v velikih stroških opreme in njenega vzdrževanja, za kar tudi država ne nameni nikakršnih finančnih sredstev, saj je ta projekt financirala DBU sama. V neoporečnost komposta pa dvomijo tudi nekateri porabniki, predvsem kmetje, ki so na začetku projekta za testiranje na svojih obdelovalnih površinah zahtevali plačilo.

            Uporaba komposta ima prednosti, pa tudi slabosti. Kompostiranje poviša rodovitnost tal, še posebej trdih in ilovnatih, bolj kot umetna gnojila. Tudi tekstura prsti se izboljša, manjše je tveganje onesnaženja podtalnice in okoliških voda, pri čemer moramo upoštevati pravilno obdelovanje tal s kompostom. Velika napaka večine kmetov je, da kompost nanesejo na površino zemlje, ne da bi ga vkopali vanjo. Nekateri potrošniki pa komposta raje ne uporabljajo, ker ne zaupajo v njegovo kvaliteto in ker se s kompostom širijo tudi bakterije in škodljivci, ki povzročajo bolezni rastlin. Pri uporabi komposta še vedno ni razčiščen problem doziranja. Zaradi natančnih navodil načina dodajanja umetnih gnojilih se ljudje le stežka privajajo na kompostiranje, pri katerem je doziranje še vedno v eksperimentalni fazi. Odvisno je namreč od več dejavnikov (teksture tal, padavin, rodovitnosti prsti …), ki otežujejo njegovo uporabo. Prav zato potekajo poskusi, kako razrešiti to težavo.

            Projekt je bil v začetku le poskus, zato niso razmišljali o prodaji. Kasneje so ugotovili, da bi lahko postal profitabilen, zato so razvili 6-leten marketinški načrt. V prvem letu je bil kompost zastonj, nato je cena postopoma rastla –  od 1 € za tono na današnjih 10 €, kar je še vedno zanemarljiva vsota glede na vsoto denarja, vloženega v infrastrukturo, stroje za predelavo itd. V prihodnosti pričakujejo, da bo humus izrinil umetna gnojila in postal svetovno priznan produkt.

            Želja, da bi se ljudje v prihodnosti bolj zavedali ekološkega načina gnojenja in njegovega pomena za okolje, obstaja in postaja realnejša.Tudi raziskave vodijo k ugotovitvi, da je humus za uporabo v kmetijstvu primernejši od umetnih gnojil, zato – in humus veritas.

 

Autoren: Anita Bohinc, Tibor Cizerl, Barbara Drevenšek, Matjaž Ferk, Jana Hrženjak, Gregor Moleh, Janez Podhostnik, Jure Verbančič

 

Partner aus Heubach:

Angelika Gramm, Elisa Schwed, Johannes Bingel, Jonas Högerle, Dieter Rehbogen und Daniel Schönborn

 

 

KOMPOST NIMA VREDNOSTI?

 

Kompostiranje – pot k izboljšanju zemlje, vode, zraka

 

Heüchlingen, 5. 10. 2004 –  Pogovor z dr. Axelom Schreiberjem z inštituta za agrarno politiko in kmetijstvo, ki že več let nadzira projekt KEM (Kompostevaluierungsmodell). 

 

KEM (preverjen model kompostiranja) je projekt, s katerim poskušajo ugotoviti ekonomske in ekološke prednosti ter probleme uporabe komposta. V nemški pokrajini Baden-Württenberg  ga izvajajo že sedem let. Vsako leto opravljajo analize, s katerimi ugotavljajo učinek komposta na izboljšanje zemlje in količino pridelka. V ta namen izkoriščajo šest območij z različnimi klimatskimi pogoji (padavine, temperatura). Na teh področjih se ukvarjajo s štirimi različnimi kmetijskimi panogami (poljedelstvo, poljedeljstvo, kombinirano z živinorejo, živinoreja, kombinirana s pridelovanjem silosa, ali kombinacija vsega naštetega). Upoštevajo tudi tip zemlje.  Lahka tla vsebujejo manj gline in so zato kvalitetnejša, težka tla pa so zaradi večje vsebnosti gline manj prepustna za vodo in zrak. Zanima jih zlasti, kakšna sta pH vrednost in vsebnost tal s težkimi kovinami. Največje težave nastopijo pri preveliki vsebnosti bakra in cinka. Ti dve kovini lahko vsebuje tudi kompost, zato pride do previsoke koncentracije, ki škoduje rastlinam in našemu zdravju. Glede na zgradbo tal uporabljajo oziroma dodajajo različne količine komposta.

Na vseh območjih so kombinirali vse možnosti in tako dobili 672 različnih kombinacij.  Pridobljene podatke so analizirali in dobili pričakovane rezultate. Kmetom, ki predhodno niso uporabljali nobenih organskih gnojil (npr. gnojnice) in imajo težek tip zemlje, se je pridelek toliko izboljšal, da so dobiček povečali tudi za več kot 90 evrov na hektar. Na kvalitetnejši zemlji, kjer so že predhodno uporabljali organska gnojila, razlika ni bila tako očitna, vendar se je tudi tem kmetom pridelek vsako leto dodatno povečeval. Ugotovili so,  da je za rast pridelka najprimernejša količina komposta od 8 do 10 ton na hektar letno. 

Pri uporabi prekomernih količin komposta lahko nastopijo tudi težave. Prihaja do onesnaževanja podtalnice, izboljšajo se lahko pogoji za rast plevela. Enako kot pri sežiganju nastajajo tudi pri izdelovanju komposta okolju škodljivi plini, kot so ogljikov dioksid, metan, žveplov heksaflourid. Vendar je kompostiranje kljub temu koristnejše, saj se snovi, ki smo jih naravi odvzeli, ponovno vrnejo v življenjski cikel. Pri sežiganju tega ni, saj nastane pepel.

Žal je tako, da česar kmet ne pozna, tega ne uporablja. Vendar vedno več kmetov spoznava prednosti komposta in tako se uporaba tega veča.

 

Autoren:

Primož Kekec

Maja Kelc

Ana Krajnc

 

Partner aus Heubach:

Philipp Bauknecht, Susanne Herbst, Elena Steidle, Philipp Hilsenbek, Felicitas Miensok,

Arjan de Groot

 

 

 

NARAVA NE POZNA ODPADKOV

 

V kompostarni Ellert na jugu Nemčije, v regiji Baden-Württenberg, 10 km od Heubacha, smo spoznali proces kompostiranja. Avtobus, s katerim smo prispeli, nas je odložil prav pred največjim kupom odpadkov. Aktivnost naših celic za vonj se je močno povečala.

 Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1997 v okviru večje organizacije za urejanje okolja – GOA (logotip, ki smo ga srečevali na delovnih oblačilih zaposlenih, na zabojnikih in avtomobilih) in danes pokriva 300.000 gospodinjstev.

Ko so se odprla vrata avtobusa, nas je pozdravil sladkoben vonj po gnitju. Dipl. biolog Markus Launer, eden izmed zaposlenih v podjetju Ellert, nas je popeljal po kompostarni. Pojasnil nam je, da je kompost koncentrirano gnojilo, nastalo iz organskih odpadkov, ki v nasprotju z nekaterimi drugimi gnojili naravi ne škodujejo. Prijazno nas je povabil na ogled kompleksa.

Odpadke, ki so bistveni člen tega procesa, kompostarna dobiva iz gospodinjstev, kjer jih zbirajo v plastičnih vrečkah.  Vrečke so po dogovoru manjše, da uporabniki vanje ne morejo odlagati neorganskih odpadkov.

Zbran material čaka proces, ki poteka v treh fazah: dostava in priprava, kompostiranje ter končna obdelava mase. Letno dostavijo 9500 ton odpadkov, ki jih morajo obdelati že prvi dan po transportu, da preprečijo smrad, ki nastaja pri gnitju.

V pokritem objektu iz zbranih odpadkov odstranijo kovinske predmete s pomočjo naprave, sestavljene iz dveh delov: iz magneta in zabojnika, kamor odlagajo kovinske dele.

Polni pričakovanja smo nadaljevali naš ogled. Kljub dejstvu, da je okrog nas mrgolelo odpadkov, smo opazili, da se v prostoru trudijo ohraniti red. Ustavili smo se pred visoko napravo, se povzpeli po lestvi in pokukali vanjo. Zagledali smo velika rotacijska rezila, ki vrečke, v katerih so smeti, razrežejo, tako da se masa pomeša. Ker material, iz katerega so vrečke, ne vpliva na gnitje,  jih tukaj še ne izločijo. Da bi pospešili gnitje, vlažnim odpadkom dodajajo suh les, tako da je razmerje med vlažnimi organskimi snovmi in lesom ena proti ena. Odpadkom dodajo še apno, ki ima vlogo nevtralizacije kislin, nastajajočih pri gnitju, hkrati pa vpliva na dvig temperature, kar dodatno pospeši proces gnitja. V desetih minutah pripravijo za gnitje  7,5 ton odpadkov.

Iz pokritih prostorov smo se odpravili na prosto, kjer je prijetno sijalo sonce. Sledila je  razlaga postopka kompostiranja. Ta faza je od vseh najpomembnejša. Na manjši površini smo videli nekaj modrih, približno dva metra visokih zaprtih zabojnikov. Vsak od teh lahko vsebuje petnajst do šestnajst ton nastajajočega komposta, pokritega s folijo. V zabojnikih se začne postopek, ki ga imenujejo intenzivno gnitje. S pomočjo računalnikov preko posebnih sond kontrolirajo in vzdržujejo optimalno temperaturo 65 °C. Med tem  po ceveh v zabojnike dovajajo zrak, kar pospešuje razpad organske mase. Pozitivna posledica dovajanja zraka je tudi ta, da se nevtralizira smrad, kar smo se lahko prepričali na lastne nosove. Nevarnost odtekanja onesnažene vode preprečujejo kanali, po katerih je voda speljana v čistilne naprave. Ko je postopek intenzivnega gnitja zaključen,  zabojnike izpraznijo.

Sledi fina obdelava komposta, ki prav tako poteka v zaprtem prostoru. Iz komposta izločijo še zadnje delce vrečk. Maso z nakladalcem vsujejo na posebna sita, ki so del velike naprave. Ta na eni strani izloči vrečke, na drugi pa kompost. Da mikroorganizmom zagotovijo vlažnost, kompost  po ločitvi škropijo z vodo.

Kakovost komposta preverjajo v 120 laboratorijih dežele Baden–Württenberg. Pripravljen kompost pakirajo v 50-litrske vreče. Vreča stane šestintrideset centov, ena tona pa deset evrov. Del komposta, ki ga ne zapakirajo, dobijo potrošniki zastonj, a kjub temu in kljub nizki ceni se redko odločajo zanj in raje uporabljajo umetna gnojila in hlevski gnoj.

S fino obdelavo komposta se zaključi zadnja faza kompostiranja. V 3 do 4 mesecih je končan proces obdelave organskih odpadkov, ki v naravi traja 1 do 2 leti. Presenečeni? Tudi mi smo bili.

 

Mojca Kukovec

Klaudija Polajžar

Petra Kojc

Maja Gerečnik

Ariana Prelog

 

Partner aus Heubach:

Romana Reichle, Thomas Dodell, Sabrina Heinrich, Julia Kendziorra, Ann-Sophie Moser, Viola Hirner   

 

 

Portret podjetja Ritter Recycling GmbH

 

Organske gore

 

Nevsakdanja kmetija Ritter sredi prostrane, zelene pokrajine v osrčju Nemčije, ki ji je uspelo doseči simbiozo kmetovanja in industrije, nam je predstavila svoj potek dela in nelahko prebijanje skozi vsakdan. 

Monika Ritter, lastnica zasebnega obrata, nam je predstavila pridobivanje  bioenergije. Iz ostankov lesa, ki niso več industrijsko uporabni, kot so okenski okviri, zaboji, staro pohištvo in propadel les iz gozdov,  pridelujejo lesne sekance, ki se kot gore razprostirajo po dvorišču. Ti služijo kot gorivo, s katerim ogrevajo velik del kmetije. Kurijo v nekdanjem koruznem silosu,  ki so ga leta 1998 za 40 000 DM preuredili v peč. Proizvodnjo so razvili do te mere, da energijo v zimskem času celo prodajajo (osnovni in poklicni šoli ter bolnišnici). Med kurilno sezono, od oktobra do marca, porabijo do 40 m3 lesnih sekancev tedensko. Za potrošnika so cene biomase namreč zelo ugodne, saj stane m3, ki je enak energijski vrednosti 80 l olja, 6,24 €, medtem ko je cena olja 24 €. »Ko se cene nafte zvišajo, se veselim,« nam je v smehu priznala rjavolasa gospa Ritter.

S široko paleto dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, promet letno znaša 2,4 milijona €, vendar nimajo zagotovila, da se bo letni izkupiček pokrival z nemajhnimi izdatki. Da bi te zmanjšali, se družinsko podjetje  ukvarja z lastno proizvodnjo komposta oz. reciklažo bioloških odpadkov (trava, veje, listje ...). Te organske ostanke jim dovažajo ljudje iz različnih parkov bližnje okolice ter ekološko zavedni posamezniki ob čiščenju svojih sadovnjakov in vrtov. S pridelanim kompostom želijo izboljšati rodovitnost težkih ilovnatih tal in prihraniti umetna gnojila. Tako izvajajo že šesto leto zapored projekt o vplivu komposta in dušika na rast koruze. Njivo Hermansfeld v bližini domačije so razdelili na 60 m2 velike parcele. S pomočjo 12 različnih kombinacij mešanice komposta in dušikovih spojin ugotavljajo, katero razmerje daje najboljše pogoje za rast koruze. Med sprehodom po koruznem polju z Brunom Quastom, nadzornikom poskusa, smo opazili razlike med kakovostjo in višino koruznih stebel. V sodelovanju s strokovnjaki so ugotovili, da je najboljša mešanica 10 ton komposta in 5 ton dušika na hektar.

V prihodnosti želi družina Ritter razširiti svoj obseg dejavnosti in z dolgoletnimi izkušnjami na področju odpadkov še bolje skrbeti za varstvo okolja. Upajo, da bo tudi delež populacije, ki se zaveda prednosti uporabe alternativnih virov energije, naraščal.

           

 

Autoren: Tamara Kelenc, Simona Munda, Mateja Pesek, Lidija Vindiš

 

Partner aus Heubach: Joachim Wahl, Marleen Wiedmann, Anka Malterer  

 

 

Vsakodnevni boji z birokracijo ji več ne pridejo do živega

Bojevnica z dežele

 

Monika Ritter je štiridesetletna gospodarica s kmetije Ritter. Vsakdo bi pomislil, da ženska ne more biti kos vsem nalogam na tako zahtevnih področjih, kot so kmetijstvo, energetika, gospodarstvo in pisarniška dela, a Monica Ritter dokazuje, da ni tako.

 

Pravi, da jima je bilo z možem kmetijstvo usojeno. Začela sta leta 1989, z nekaj zemlje, ki sta jo dobila od staršev, z enim traktorjem in nekaj kravami. Začetek je bil težak, vendar se je kmetija začela pozneje zelo dobro razvijati. Kupili so prve stroje za dejavnost, ki so jo širili na področje zbiranja zelenih odpadkov in kompostiranja. Slabe razmere v kmetijstvu so jih prisilile, da so se usmerili v reciklažo in energetiko. Proizvajajo namreč lesne sekance, ki se uporabljajo za ogrevanje.

Monika Ritter je rodila tri otroke, za katere si, kljub vsem obveznostim, ki jih ni malo, vedno vzame čas. Pravi, da družinsko življenje ni trpelo na račun kmetije, čeprav dejstvo, da sta si z možem prvi dopust privoščila šele trinajst let po poroki, pove veliko o njuni zaposlenosti. Želi si le, da bi imela za otroke še več časa.

Monikin delovni dan se začne  v hlevu, pri živini. Nato jo čakajo pisarniška dela ter vsakodnevni boji z birokracijo, ki jih ovira na vsakem koraku. Vsako leto jih namreč doleti nekaj deset zakonskih sprememb, ki se nanašajo na proizvodnjo biomase ter komposta, in nekaterim je skoraj nemogoče ustreči.

Veliko težavo predstavlja zbiranje raznih dovoljenj in potrebne dokumentacije zanje. Za pridobitev nekaterih je Monika porabila tudi štiri leta, kar pa ji vseeno ni vzelo volje in veselja do upravljanja kmetije. Birokratom ne popušča, bori se do konca. Pravi, da je za njih treba imeti trdo kožo. Žalosti pa jo dejstvo, da ji država ne  nameni nikakršnih sredstev ali vsaj davčnih olajšav, kakršnih so na primer deležni potrošniki.

Tudi poslovne odločitve so del njenega dela. Ena drznejših je bila izgradnja zaprtega obrata za proizvodnjo lesnih sekancev. Prednost takšnega obrata je možnost proizvodnje v vsakršnem vremenu. Prav vreme je eden njenih največjih sovražnikov, saj ob slabem vremenu ne morejo delati na terenu. Takrat mora vse delavce preusmeriti na druga delovna mesta, da ne bi prišlo do prevelikih izgub.

Če bi se ji ponudila priložnost zavrteti čas nazaj, svoje odločitve ne bi spremenila, čeprav se v Nemčiji vedno manj ljudi odloča za delo na kmetiji. Ker razmere v nemškem kmetijstvu niso prav rožnate, svojih otrok ne bo silila v nasledstvo kmetije, če pa bi se ti vseeno odločili za življenje na njej, bi jo morali od staršev odkupiti. Otroci bi za tako potezo morali najeti kredit, kar pa je za gospo Ritter neke vrste zagotovilo, da kmetije s slabim vodenjem ne bi spravili v dolgove ali celo v propad.

Gospa Ritter je dokazala, da lahko dela na vseh področjih, tudi na tistih, ki so bila nekoč večinoma domena moških. Želim ji, da bi jo tudi v prihodnosti pri vodenju kmetije in obrata spremljali njena bojevitost, sreča in poslovni uspehi.

 

Autor: Andrej Slana

 

Partnerinnen aus Heubach: Stephanie Schmid, Katharina Woditsch

 

Razdalje, ki zbližujejo

 

Kako je doživljala 14-dnevno druženje nemških in slovenskih dijakov ena izmed ptujskih gimnazijk

 

Na poti skozi življenje srečamo mnogo ljudi. Nekateri v njem ostanejo dalj časa in pustijo neizbrisen pečat … in potem nikoli več nismo to, kar smo bili.

 

Slovo vsak izmed nas doživlja drugače. V štirinajstih dneh skupnega dela in skupnega preživljanja prostega časa se nabere veliko doživetij. Mnoga izmed njih so lepa, redki dogodki vzbujajo neprijetne spomine in čustva sramu, obžalovanja …

Ob slovesu je bilo marsikomu težko, drugi so se veselili, spet tretji so se iz vsega skupaj norčevali – kdo ve, morda niso želeli pokazati tesnobe ali pa so bili resnično veseli ločitve. Vendar smo se vsi poslovili z besedami: "Še se bomo srečali. Do tedaj!" In največji optimisti resnično verjamemo v to; sicer pa 600 km danes ni več nobena razdalja.

 

Ponedeljek, 27. 9. 2004 – dan pričakovanja! Gruča nestrpnih dijakov, zbrana pred gimnazijo, dvomeči starši, z željo, da bi goste kar se da lepo sprejeli, in nervozni profesorji, ki upajo, da bo organizacija uspela, da bo vse potekalo po načrtih. Med množico je tiho plaval dvom, odpirala so se vprašanja. Ga bom razumel? Imava skupne interese? Mu ne bo dolgčas? Ali jim bo všeč? Kaj če se vse izjalovi? Nekateri so v mislih skrivali željo, da nemški partnerji vsaj še nekaj trenutkov ne bi prišli, da bi pridobili čas in se psihično pripravili. Redki so bili popolnoma sproščeni. Ostali so upali, da bo avtobus kmalu pripeljal, da se bo vse skupaj začelo in tudi kmalu končalo.

Zagledali smo dvoje luči – avtobus poln občutkov, podobnih našim – nekateri čakajoči so se sprostili, v drugih je napetost še narasla. Potem so se vrata odprla, vsa pričakovanja, dvomi, želje, interesi … vse se je pomešalo. Naenkrat smo se znašli v vrtincu, ki nas je odnesel v štirinajst nepozabnih dni.

 

Vključitev v novo okolje, ki je popolnoma nepoznano, vzbuja strah. Prvi teden, v katerem smo našim gostom poskušali čimbolj ugoditi, je minil. Že je bila tukaj nedelja, poslavljanje od žalostnih in zaskrbljenih staršev ter pot v Nemčijo. Za sabo smo pustili torkove vtise iz mestne hiše in slike panoramskega pogleda s Ptujskega gradu, zapuščale so nas misli na sredin obisk Perutnine Ptuj in iz ust je davno izginil okus po postreženem kosilu, utrip obmorskega Pirana in nasmešek ob pogledu na nočno razsvetljeno Ljubljano je počasi bledel, izgubil se je vonj po kinodvorani in mestnem kopališču, vsi prijetni občutki s poslovilne zabave so se počasi umikali občutkom novih pričakovanj. Verjamem, da so nemški kolegi, ko so prispeli na Ptuj, čutili enako zmedenost kot mi, ko smo se v nedeljo zvečer začeli približevati cilju. Kaj vse nas čaka v novih družinah? Se bomo sporazumeli? A ves strah je bil zaman – starši so nas sprejeli čudovito, bratje so bili tolerantni, sestre so odstopile postelje in omare. Marsikdo izmed nas je imel občutek, da gostitelji za nas počno veliko več, kot smo mi storili za njih.

Večji del prostega časa smo preživljali skupaj s svojimi nemškimi prijatelji in njihovimi družinami, ki so nas vzele za svoje. Veliko smo se družili in ves čas, ki smo ga preživljali skupaj, smo živeli kot v simbiozi. Narediti uslugo, podariti nasmeh zaskrbljenemu obrazu, tu in tam preslišati pripombo, ne vselej povedati svojega mnenja … vse to ni bilo zmeraj lahko, vendar je bilo zato sprejeti podporo in se sprostiti v objemu prijatelja toliko slajše.

 

Tudi delo, ki smo ga opravljali v okviru projekta, ni bilo enostavno in večkrat za marsikoga tudi dolgočasno. Pisanje reportaž, intervjujev in ostalih časopisnih besedilnih vrst je bilo vse prej kot mačji kašelj in žal vsi nastali članki niso bili enako dobri, zato so tekle tudi solze.

Profesorji, verjamem, niso imeli lahkega dela. Nadzirati 48 pubertetnikov, izmed katerih ima vsak svoje misli; mladostnike, ki bi raje počeli vse kaj drugega kot poslušali predavanje o kompostu ali perutnini, je bilo potrebno tudi okregati. Morda je posledično nastala tudi kakšna zamera. A vse to so čustva, ki v določenem času v skupini ljudi, pa naj bodo to najstniki, "pionirčki" ali odrasli, neizbežno nastanejo.

 

Sobota, 9. 10. 2004, je pomenila zaključek izmenjave –  med potoki solz so plavale misli na triurni ogled mesteca, bledel je neprijeten vonj iz tovarne komposta, izginjala je bolečina nog, nastala ob ogledu čudovitega živalskega vrta, v spomin se je vtisnila slika čudovite pokrajine, iz dlani je izginil božajoč, svilen občutek Triumphove tovarne spodnjega perila …

Projekt, ki je omogočil kratkotrajno zlitje dveh držav, dveh različnih kultur, dveh jezikov, nam je pustil neizbrisne spomine. Vsi trenutki, ki smo jih preživeli skupaj, so nas tesno povezali, pripeljali do novih spoznanj in nas marsičesa naučili. Morda si resnično nikoli več ne bomo podali rok, vendar smo zaradi vsega preživelega še zadnjič podarili nasmeh in v njihovih srcih pustili košček naše ljubezni … enako so storili tudi oni –  kakor bi rekla lisica iz Exuperijevega Malega princa – udomačili so nas.

Autorin: Ana Krajnc

 

 

 

Ökonomischer Nutzen der Kompostverwertung und ökologische Bewertung

 

Seit im Jahr 1994 in Deutschland das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz in Kraft getreten ist, dürfen organische Abfälle wie Grünschnitt oder auch Bioabfälle aus der Küche nicht mehr über die Mülltonne entsorgt, sondern müssen getrennt gesammelt werden. Dadurch wurde ein Problem geschaffen: Wie soll man dieses in großen Mengen anfallende Material sinnvoll verwerten? – Es ist allgemein bekannt, dass abgestorbene Pflanzen und Tiere in ihrem natürlichen Umfeld „von selbst“ abgebaut werden und im Lauf der Zeit „verschwinden“. Diesen sehr langsamen natürlichen Prozess hat man mit Hilfe der Technik gewaltig beschleunigen können. Die moderne Kompostierung dauert nur noch vier Monate. In diesem Artikel soll es jedoch um die Verwertung des fertigen Komposts, seinen Nutzen für den Landwirt und die Auswirkungen auf die Umwelt gehen.

 

Seit 1995 laufen in Baden-Württemberg systematische Feldversuche zur Verwertung von Kompost auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Bei diesem Dauerversuch wird das Pflanzenwachstum unter den verschiedensten Klimabedingungen, Bodenarten, landwirtschaftlichen Betriebsarten und bei variabler Dosierung von Mineraldünger und Kompost an 8 Standorten gemessen. Betreut wird das Projekt von der Staatlichen Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenburg, Karlsruhe (LUFA) und in den Jahren 2000 bis 2002 wurde es von der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert. Das bei der LUFA einlaufende Datenmaterial bildete die Grundlage für eine Doktorarbeit an der Universität Hohenheim. Dr.Axel Schreiber bündelte die einlaufenden Daten in einem betriebswirtschaftlichen Modell um zu Aussagen über eine Optimierung des Pflanzenwachstums unter den oben genannten Bedingungen, insbesondere aber hinsichtlich der Düngung mit Kompost zu gelangen. Außerdem legt er eine ökologische Bewertung des Komposteinsatzes in der Landwirtschaft vor.

 

Die Ergebnisse der Arbeit sind für den Landwirt höchst interessant, da sie sofort auf seinen Acker angewendet werden können. Sogenannte „Deckungsbeiträge“ geben ihm jeweils an, wie viele Euro pro Hektar Ackerfläche für seine Mühe des Kompostunterpflügens zu erzielen sind, wobei das Material in der Versuchsphase frei Acker geliefert wurde. Eines der ausgewählten Versuchsfelder liegt beim Weiler Hermannsfeld in der Nähe von Aalen, am Fuß der Schwäbischen Alb. Dort werden in einem Feld mit 48 Parzellen im Fruchtfolgewechsel Mais, Winterweizen und Wintergerste angebaut. Jede Parzelle ist 6m lang und 10 m breit. Im Sommer steht dort Mais, der Ende Mai ausgebracht wurde. Obwohl alle Pflanzen gleich alt sind, fallen schon von weitem Größenunterschiede von „mickrig“ bis „üppig“ auf. Beim Gang durch das Maisfeld auf geheimnisvollen Trampelpfaden stößt man immer wieder auf kleine Schilder mit Codes. K0-N1 bedeutet zum Beispiel, dass auf dieser Parzelle kein (0) Kompost, aber 75 Kilogramm N (Stickstoff)-Dünger pro Hektar Anbaufläche ausgebracht worden ist. Entsprechend bedeutet K2-N2, dass auf der Parzelle mit 20 Tonnen Kompost je Hektar (das entspricht 10 Tonnen Komposttrockenmasse) und 150 Kilogramm N-Dünger je Hektar gedüngt wurde. Es wundert nicht, dass die Pflanzen auf K2-N2 deutlich höher sind und dichter im Laub stehen als jene auf K0-N1, für die wissenschaftliche Auswertung ist natürlich das Fruchtgewicht wichtiger. Diese sofort sichtbaren Ergebnisse sollen durch die  differenzierteren Befunde aus der oben angeführten Arbeit ergänzt werden.

 

Kompostanwendung nützt durch eine Vielzahl von Einzelwirkungen, die sich insgesamt in einer erhöhten Bodenfruchtbarkeit auswirken. Allerdings sind Erfolge erst nach sehr viel längeren Zeiträumen sichtbar als bei mineralischer Düngung, eine mehrjährige Anwendung ist also angezeigt. Durch den eingebrachten Humus wird der Boden gelockert, die Pflanzen können optimal verwurzeln. Außerdem verbessern sich die Durchlüftung und die Wasser-speicherfähigkeit der Erde, wichtig vor allem bei Trockenheit. Da das mikrobielle Bodenleben stark aktiviert wird, ist der Boden widerstandsfähiger gegen Schadorganismen und die organische Substanz geht schneller in den mineralisierten, von den Pflanzen erst verwertbaren Zustand über. Schließlich wird der pH-Wert eines versauerten Bodens angehoben – in vielen Fällen kann eine Kalkung eingespart werden - und in Hanglagen verringert sich die Neigung zur Bodenabschwemmung erheblich. Als besonders wirksam erweist sich die Kompostierung auf schweren  Böden, wie sie in Baden-Württemberg so häufig vorkommen. Hier lässt sich pro Hektar Anbaufläche eine Deckungsbeitragserhöhung von über 100 Euro erzielen, wenn die Optimalmenge von jeweils 10 Tonnen Komposttrockenmasse pro Hektar ausgebracht wird, das sind 20 Tonnen Frischkompost. Geht es um die Düngewirkung von Kompost, also die Zufuhr von Phosphor, Kalium und Stickstoff, so profitieren nur Landwirte, die reinen Ackerbau betreiben („Marktfruchtbetriebe“). Wird zusätzlich Vieh gehalten und daher organisches Material (Gülle) auf die Felder ausgebracht, ist der Zugewinn eher klein und es besteht sogar die Gefahr der Überdüngung. Die Düngeverordnung verbietet, mehr als 170 Kilogramm Gesamtstickstoff aus Wirtschaftsdüngern auf 1 Hektar Fläche auszubringen.

 

Bei den möglichen Risiken der Kompostanwendung steht die Schwermetallbelastung an erster Stelle. Diese gibt dem Landwirt und dem Verbraucher Anlass zur Sorge. Doch hier kann Entwarnung für alle Schwermetalle außer Kupfer und Zink gegeben werden. Diese beiden Elemente erhalten nur das Prädikat „kurzfristig tolerierbar“, eine etwas missverständliche Bezeichnung, bedeutet sie doch, dass die „Grenzwerte in den nächsten hundert Jahren nicht erreicht werden“. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die beiden genannten Schwermetalle in kleinen Mengen ungiftig sind, denn sie sind notwendige Spurenelemente für die Pflanzenernährung. Insgesamt kann die ausschließliche Verwendung von „gütegesichertem Kompost“ - wie er auch bei den Feldversuchen zur Anwendung kam - Vertrauen schaffen. Es hat sich gezeigt, dass weder die Schwermetallgehalte der Böden noch die der darauf wachsenden Pflanzen merklich ansteigen. Gütegesicherter Kompost ist seuchenhygienisch einwandfrei und  durchweg salmonellenfrei. Er enthält keine keimfähigen Samen. Wenn auf den besichtigten Feldern trotzdem Unkraut wächst, ist das natürlich auch auf die erhöhte Bodenfruchtbarkeit zurückzuführen.

 

Interessant ist auch die CO2-Bilanz. Die kompostierten Pflanzen haben einst bei ihrem Wachstum der Luft Kohlenstoffdioxid entzogen und daraus hauptsächlich Cellulose aufgebaut. Beim Verrotten passiert das Umgekehrte: Der Kohlenstoff  oxidiert jedoch zunächst nur zur Hälfte, das restliche Kohlenstoffdioxid wird erst im Lauf vieler Jahre emittiert. Dass beim Rottevorgang auch ein kleiner Teil des Kohlenstoffs zu stark treibhausrelevantem Methangas vergärt, kann diese positive Bilanz nicht schmälern. Denn bei der Herstellung von Mineraldünger werden Treibhausgase freigesetzt; da aber Mineraldünger eingespart werden kann, wird dadurch die Umwelt entsprechend geschont. Auch gegenüber der weit verbreiteten Verbrennung des organischen Materials in speziellen Öfen weist die Erzeugung und Verwendung von Kompost keine Nachteile auf.

 

In der Redensart „was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht“ spiegelt sich die Skepsis des Landwirts wider, vor allem wenn es um die von ihm produzierten Nahrungsmittel geht. Dem vorgestellten Projekt ist zu wünschen, dass es dieses Misstrauen allmählich abbauen kann. Nicht unwichtig ist dabei, dass dem Kompostanwender seine Einsicht durch finanzielle Vorteile versüßt wird.

 

 

Angelika Gramm, Elisa Schwed,

Johannes Bingel, Jonas Högerle, Dieter Rehbogen und Daniel Schönborn

 

Partner aus Ptuj:

Anita Bohinc, Tibor Cizerl, Barbara Drevenšek, Matjaž Ferk, Jana Hrženjak, Gregor Moleh, Janez Podhostnik, Jure Verbančič, Primož Kekec, Maja Kelc, Ana Krajnc

 

 

 

Und aus Leben wird wieder Leben

Die Kompostanlage auf dem Ellert

 

Auf den ersten Blick könnten sie nicht unterschiedlicher sein, doch bestehen beide Haufen aus organischem Material. Der eine ein stinkender, dreckiger Mülltütenberg dessen Bestandteile noch grobe Form und Farbe besitzen. Kein Mensch würde ihn berühren wollen, geschweige denn ihn auf sein Gemüsebeet streuen. Der andere ein gleichmäßiger, brauner Haufen, der wie Waldboden riecht. Bedenkenlos würde jeder mit bloßen Händen seinen Salat darin pflanzen. Schwer vorzustellen, dass dieser einst auch aus dem Inhalt stinkenden Mülltüten bestand. Beide Hügel befinden sich auf der Bioabfallbehandlungsanlage Ellert, an der B29 zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd. Hier werden durch die Gesellschaft des Ostalbkreises für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA)die gesamten Bioabfälle von über 300.000 Einwohnern gesammelt und verwertet.

„Der Biomüll ist viel zu schade um ihn auf die Müllberge zu kippen“, ist die Meinung des Diplombiologen Markus Launer, dem Leiter der Kompostanlage. Der dunkelhaarige Mittvierziger in Karohemd und grauer Arbeitshose führt des Öfteren Besuchergruppen durch

die Anlage, um die Wichtigkeit der Kompostverwertung zu verdeutlichen. „Die Natur bringt alles zurück in den natürlichen Kreislauf.“ Abgestorbenes Material wird zu Humus, welcher wiederum Nährstoffe für neues Leben spendet. Wird jedoch organisches Material auf einer Mülldeponie verbrannt, wie es oft üblich ist, wird dieser lebensnotwendige Kreislauf unterbrochen. „Die Natur kennt keine Abfälle“, der Mensch zwangsläufig schon. Und deshalb hat die GOA für Privathaushalte ein ganz spezielles Bioabfall-System entwickelt. Es basiert auf den beiden Säulen Bio-Beutel und Bio-Box. Die 36 Cent teuren Bio-Beutel gibt es in Zehnerrollen bei allen Banderolenverkaufsstellen und auf der Post zu kaufen. Durch sie wird, zusammen mit dem später verkauften Humus, die ganze Kompostverwertungsanlage finanziert, da es keine staatlichen Subventionen gibt. Fast sieben Millionen DM hat ihr Bau 1997 gekostet, mit allem technischen Aufwand, damit keine stinkende Abluft oder gar Sickerwasser in die Umwelt gerät. In den Privathaushalten wird der wasserdichte, durchsichtige Beutel, der 15 Liter fasst, in den Vorsortierbehälter, die Bio-Box, eingehängt und mit organischen Abfällen befüllt. So werden von den ca. 317000 Einwohnern des Ostalbkreises jährlich 9500 Tonnen Biomüll, verpackt in Recycling-Tüten, in Mehrkammer-Sammelfahrzeuge mit der Aufschrift:“ Sie haben den Bio-Abfall. Wir haben die Lösung“, auf den Ellert gebracht.

Ein leicht süßlicher Geruch, wie er bei einer Verwesung entsteht, liegt über dem Gelände. Die Fassaden der offenen Gebäude der  Behandlungsanlagen, die eher an moderne Stallanlagen erinnern, bestehen aus rostbraunem Wellblech. In einer dieser drei großen Wellblechhallen liegt der letzte Rest der noch zu verarbeitenden Bio-Beutel, die wegen des unangenehmen Geruchs gleich nach der Anlieferung weiterverarbeitet werden müssen. Ein Radlader übergibt die Bio-Beutel einem Gummiförderband. Das Zwischenziel ist ein mit Sägeblättern bestückter Container, dies ist der Tod der Plastiktüten. Sie werden aufgeschlitzt. Der offene Küchenabfall läuft erneut über ein Fließband und mittels eines Elektromagneten in Form einer ein Meter breiten Trommelwalze werden sämtliche Metallteile aussortiert. In den Ausschussbehälter fallen nun Spiralfedern, Konserven- und Getränkedosen, Besteck und Kronkorken. Darin, dass pro Jahr nur drei Tonnen, also 0,3 Promille, an magnetischen Fremdstoffen anfallen, sieht der verantwortliche Biologe eine Bestätigung des Konzepts der kleinen Biobeutel. „Was glauben Sie, was wir finden würden, wenn wir große Tonnen einsetzten würden? Fahrräder und Schäferhunde passen Gott sein Dank nicht in unsere handtaschengroßen 15-Liter-Beutel.“

Das ausschließlich organische Material wird nun in einem weiteren Container mit gehäckseltem Baum- und Heckenschnitt vermischt, um ideale Bedingungen für die Verrottung zu erreichen. Denn so ist das Stickstoff- Kohlenstoffverhältnis bezüglich der Verrottung perfekt. Dies ist der letzte Schritt vor dem Intensiv- Rottecontainer, der Hauptort der Kompostierung. Unter optimalen Verhältnissen dauert die gesamte Kompostierung drei bis vier Monate. Die Natur braucht ein bis zwei Jahre für denselben Prozess. Diese Beschleunigung hat ihren Preis. Wie ein futuristisches Kanalsystem wirken die silber glänzenden Rohre für die Zu- und Abluft, die an die zwei auf vier Meter großen, hellblauen Rotte- Container  angeschlossen sind. Man riecht nicht im Geringsten, was gerade darin vorgeht. Durch die Stoffwechseltätigkeit von Mikroorganismen, wie zum Beispiel Pilze, Flechten und Bakterien, entsteht eine Wärme von bis zu 70°C. Per Computer wird der Temperaturverlauf ständig kontrolliert. Es geht heiß her. Langkettige organische Verbindungen wie Zellulose, Fette und Eiweiße werden jetzt verkürzt und es entstehen energiereiche Stoffwechselprodukte. Die Intensivrotte ist ein in sich geschlossenes System. Silberne Rohrleitungen führen ständig Luft zu. Die Abluft wird durch einen Biofilter gereinigt und durch dicke schwarze Rohre kann der Sickersaft abfließen, sodass er nicht ins Grundwasser gelangt, sondern in der Kläranlage gereinigt wird. Nach zehn bis zwölf Tagen kommt der Kompost zur so genannten Nachrotte, in eine der großen Hallen. Jetzt erst werden die Plastikbeutel mittels eines Trommelsiebs herausgefiltert. Das knapp fünf Meter lange Hamsterrad mit einem Durchmesser von 1,80 Meter lockert den Kompost. Durch die fünf Zentimeter großen Sieblöcher fällt der Kompost auf die Erde, wird danach besprüht und befeuchtet, bevor er zu großen Haufen aufgetürmt wird. Nach zehn bis zwölf Wochen und mehrmaligem Umschichten wird so aus den ehemaligen Küchenabfällen wertvoller Humus. Hauptabnehmer sind Gartenbauunternehmen, Gemeinden, Privatleute und einige Landwirte. Da viele den Wert von Kompost noch nicht zu schätzen wissen, wird ein großer Teil einfach verschenkt, zum Beispiel an Firmen, die Blumenerde verkaufen. Noch sind viele potentielle Käufer misstrauisch, was die Qualität des Komposts angeht. Diese wird von der Gütegemeinschaft Kompost e.V. kontrolliert. 120 unabhängige Labors kämpfen darum, den Zuschlag für die Analyse zu erhalten. Sie attestieren den mit dem Gütesiegel ausgezeichneten Kompost regelmäßig, dass er hinsichtlich Schwertmetalle, Pflanzenkrankheitserreger und anderer Störstoffe unbedenklich ist. Aber noch ist diese Botschaft „in humus veritas“ noch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.

   

 

Autoren:

Romana Reichle, Thomas Dodell, Sabrina Heinrich, Julia Kendziorra, Ann-Sophie Moser, Viola Hirner   

 

Partner aus Ptuj:  

Mojca Kukovec

Klaudija Polajžar

Petra Kojc

Maja Gerečnik

Ariana Prelog

 

 

Mein Freund der Kompost

 

Unter lauter grünen Wiesen und abgeernteten Feldern fällt ein einzelnes Maisfeld auf. Die Pflanzen sind unterschiedlich groß, einige haben kümmerliche Blättchen, während andere so hoch gewachsen sind, dass man Genmanipulation vermuten könnte. Das Maisfeld liegt in der Nähe des Weilers Hermannsfeld und gehört zum Betrieb der Familie Ritter. Es ist Teil eines Versuchsprojektes der Gütegemeinschaft Kompost Süd e. V. zur nachhaltigen Kompostverwertung in der Landwirtschaft.

Drei Institute aus Baden-Württemberg, die Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg in Karlsruhe, die Universität Hohenheim in Stuttgartund die Fachschule Nürtingen sind daran beteiligt.  Es wird von der DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) gefördert und begleitet.

 

Verschiedene Kombinationen von Kompost und Mineraldünger sind für den unterschiedlichen Wuchs verantwortlich. Johann van Eeck und Bruno Quast vom Landwirtschaftsamt Ellwangen sind stolz den Nutzen einer angemessenen Kompostgabe auf die Bodenstruktur und den Ertrag derart augenfällig präsentieren zu können. Das auf mehrere Jahre angelegte Projekt will mit Hilfe von Feldversuchen Vorteile und Risiken der Kompostanwendung in der Landwirtschaft untersuchen. Organische Abfälle werden in Form von Kompost wieder in ihren natürlichen Kreislauf zurückgebracht. Als erwünschter Nebeneffekt kann dabei der Einsatz von Kunstdüngern reduziert werden. Besonders für reine Ackerbaubetriebe ist die Verwendung von Kompost sinnvoll, da ihnen im Vergleich zu Betrieben mit Viehhaltung kein eigener organischer Dünger, in Form von Gülle oder Mist zur Verfügung steht. Und auf der Schwäbischen Alb, in deren bewaldeten Steilanstieg die Nutzflächen im Süden von Hermannsfeld übergehen, gibt es derartige Betriebe; wenn auch nur sehr wenige.

Vor wenigen Jahren noch wurden Grünabfälle verbrannt, ohne sie für die Verbesserung der Bodenstruktur der Felder zu nutzen. Durch Öffentlichkeitsarbeit will die Stiftung vor allem mit den Vorurteilen der Landwirte aufräumen. Diese befürchten der Kompost könne sowohl Schwermetalle als auch Unkrautsamen enthalten und lehnen ihn ab. Das Gütesiegel der Gütegemeinschaft Kompost Region Süd garantiert ihnen, dass durch die Verrottung bei hoher Temperatur Keime und Unkrautsamen vernichtet wurden und die Schwermetallgehalte die Grenzwerte der Bioabfallverordnung deutlich unterschreiten.

Das langfristige Ausbringen von Kompost wirkt sich positiv auf die Qualität und Struktur des Bodens aus. Vor allem schwere Böden mit hohem Lehmanteil werden aufgelockert. Dadurch verbessern sich nicht nur die Bodenlüftung und der Wasserhaushalt, auch die Pflanzen können besser Wurzeln schlagen. Die Speicherkapazität des Bodens nimmt zu, sodass Starkregen zu weniger Erosion führen.

Gütegesicherter Kompost kostet je nach Abnahmemenge 5 bis 15 Euro pro Tonne.

Allerdings können sich aus der Verwendung von Kompost auch Nachteile ergeben. Zum Beispiel können vermehrt Schädlinge auftreten, vor allem Nacktschnecken und Mäuse. Durch den erhöhten Humusgehalt im Boden kann auch Unkraut besser gedeihen.

Die seit 1995 durchgeführten Feldversuche finden an sechs verschiedenen Orten in ganz Baden-Württemberg statt. Das Feld in Hermannsfeld gehört zum Standort Ellwangen. Dort wurden auf insgesamt 48 Parzellen mit je 60 Quadratmeter Größeunterschiedliche Kombinationen von Kompost und Stickstoffdünger ausgebracht. Somit ergibt sich eine Gesamtfläche von 2880 Quadratmetern. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld ist etwa drei mal so groß.

Es werden unterschiedliche Kompostmengen verwendet. Diese liegen zwischen fünf und zwanzig Tonnen pro Hektar und Jahr, teilweise wurde auch gar kein Kompost eingesetzt. Der Versuch ergab, dass eine Menge von etwa zehn Tonnen pro Hektar und Jahr mit zugegebenem Stickstoffdünger für das Wachstum der Pflanzen optimal ist. Bei zwanzig Tonnen Kompost gedeiht der Mais noch besser, ist aber ungenießbar. „Das sieht dann gut für einen Erntedankaltar aus“, bringt es Johann van Eeck auf den Punkt.

 

Autoren: Philipp Bauknecht, Susanne Herbst, Elena Steidle, Philipp Hilsenbek, Felicitas Miensok,

Arjan de Groot

Partner aus Ptuj: Primož Kekec, Maja Kelc, Ana Krajnc

 

 

Wärme aus dem Wald

 

„Lassen wir das Traktörchen mal laufen, jetzt wird’s laut“, kann Monika Ritter gerade noch einwerfen, bevor die riesige grüne Schredderanlage anläuft. Das anfänglich leise Brummeln geht in ein lautes Rattern über. Der Greifarm des 140 000 Euro teuren Fahrzeugs schiebt einen Baumstamm nach dem anderen in den Schredder. Auf der anderen Seite füllt  zerhacktes Holz den Container.

Das Nummernschild AA-KR-151 des Fendt Vario Favorit 924 zeigt, dass sich der Betrieb der Familie Ritter im Ostalbkreis befindet. Er ist Teil der kleinen Siedlung Hermannsfeld am Fuße der Schwäbischen Alb, zehn Autominuten von Aalen entfernt.

Im Jahre 1991 haben Kurt Ritter und seine Frau den 80 Hektar umfassenden elterlichen Bauernhof übernommen. Anfänglich standen ihnen nur ein Traktor und ein Mulchgerät zur Verfügung. Aus dem landwirtschaftlichen Hof entwickelte sich im Laufe der Jahre ein kleines Unternehmen mit zwölf Angestellten. Ganz aufgegeben haben sie die landwirtschaftlichen Betriebsziele jedoch nicht. 45 Milchkühe, einige Bullen und Schweine leben in komplett computergesteuerten Ställen.

Ein holziger, erdiger Geruch liegt über der gesamten Anlage. In einer Ecke des Innenhofs scheinen Einwegpaletten wie für ein Sonnwendfeuer aufeinander gestapelt. Fast gleich hoch sind die Berge der aufgehäuften Holzschnitzel verschiedener Holzarten: von hellem Altholz der Klassifizierung Eins über Gipfel- und Käferholz bis hin zu Holz, das in der Papierindustrie keine Verwendung findet. Die vier bis sechs Meter hohen „Berge“ nehmen fast die ganze Fläche des Innenhofs ein. Auch in der angrenzenden großen Holzscheune häufen sich die Holzhackschnitzel über die Sommermonate. Die gesamte Scheune ist von Dampf erfüllt. „Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich es brennt“, erinnert sich die aufgeweckte Frau Ritter. Die Temperatur im Inneren eines Hügels beträgt um die 70 Grad Celsius. Es ist wichtig, dass die Schnitzel aufgetürmt werden, da die obere Schicht von etwa 30 Zentimetern durch die feuchte Luft verfault und somit unbrauchbar wird. Darunter jedoch verliert das Material seinen Heizwert nicht. 

Die Firma Ritter bezeichnet sich selbst als Recycling GmbH, wobei die Verarbeitung von Grünabfällen zu Holzhackschnitzeln und die Herstellung von Rindenmulch im Vordergrund stehen. Auf die Idee der Nutzung alternativer Energie kam die Bauernfamilie, als sie ein Angebot der Kreisverwaltung bekam, das anfallende Reisig und Grünholz zu schreddern. Dabei konnten sie aber nicht mit der Unterstützung des Bundes, des Landes beziehungsweise des Landkreises rechnen. Sie mussten die Kosten für die notwendigen Investitionen komplett selbst aufbringen. Der jährliche Umsatz beträgt derzeit 2,4 Millionen Euro.  Der Gewinn wird sofort wieder in die Weiterentwicklung ihrer Energiewirtschaft gesteckt. Mittlerweile hat der Betrieb viele Abnehmer für die Holzhackschnitzel gefunden. So heizen Holzhackschnitzel aus Hermannsfeld die Öfen der Talschule Wasseralfingen, der Stauferklinik in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd und des Berufsschulzentrum in Ellwangen. Die Belieferung und anschließende Verbrennung erfolgt von Oktober bis März. Bei extremer Kälte verfeuert ein Ofen bis zu 40 Kubikmeter Holzhackware beziehungsweise 5 Container pro Woche. Im Sommer wird allerdings mit Gas und Öl geheizt, da das ständige Anheizen und Löschen der Öfen zu aufwendig wäre.

Auch die Ritters beheizen ihre Stallungen, ihr Wohnhaus und die Maschinenhalle mit dem alt-neuen Brennstoff. Stolz zeigt die 40-jährige, braunhaarige Mutter dreier Kinder auf das 10 Meter hohe Gras- und Maissilo, das sie 1998 für 40 000 DM zu einer Verbrennungsanlage für Hackschnitzel umbauen ließen. „Für uns rechnet sich diese Holzverbrennung nicht“, erklärt die Meisterin der landwirtschaftlichen Hauswirtschaft und beendet ihren Satz mit der Begründung „aber eine Ölheizung passt nicht zum Konzept des Hofes“. Auf einem Förderband werden die Hackschnitzel in den oberen Bereich des Silos transportiert und von unten befeuert. Sogar nasses Material kann verbrannt werden, was ihn im Vergleich zu herkömmlichen Öfen auszeichnet. Die bei der Verfeuerung anfallende Asche dient teils als Düngemittel, die feine Flugasche jedoch muss deponiert werden. Und auch die Trennung der Asche erfolgt in dem Spezialofen.

Die Idee der Recyclingwirtschaft ist mit einem großen Risiko verbunden, das die Familie Ritter aber in Kauf nimmt. Sie schmiedet sogar größere Pläne für die Zukunft. Nahe gelegene Flächen eines großen ehemaligen Ziegelwerkes liegen ungenutzt und brach. Für die Ritters eine neue Herausforderung.

 

Autoren: Joachim Wahl, Marleen Wiedmann, Anka Malterer  

 

Partner aus Ptuj: Tamara Kelenc, Simona Munda, Mateja Pesek, Lidija Vindiš

 

 

 

Interview mit Frau Monika Ritter

 

Frau Ritter, Herr Ritter, nachdem wir Ihren Betrieb besichtigt haben, (siehe nebenstehenden Artikel) würden wir Ihnen gerne noch einige Fragen stellen.

 

Womit haben Sie mit Ihrem Unternehmen im Übergangsbereich zwischen Landwirtschaft und Energiewirtschaft am meisten zu kämpfen?

Ein solcher Betrieb bringt einen sehr großen bürokratischen Aufwand mit sich. Da könnte ich Geschichten erzählen… Sie wissen ja sicher, was BImS ist, das Bundes-Immissionsschutz-Gesetz. Eine einzelne Genehmigung zur Erweiterung unserer Betriebsfläche läuft jetzt schon seit fast zwei Jahren und füllt diesen ganzen Ordner. Die ständigen  Vorschriften und Gesetzesänderungen werden einem wie Steine in den Weg gelegt. Für jede Kleinigkeit gibt es besondere Firmen, die Gutachten erstellen, damit unsereins die Auflagen erfüllen kann.

Für die Reisig- und Grüngutannahme zum Beispiel war extra jemand hier, um eine Geruchsprognose zu erstellen, wegen des Lärms war sogar ein Gutachten nötig. Mein Mann und ich müssen jährlich Fortbildungskurse besuchen, in denen es um den Umgang mit der Biomasse geht. In diesem Bereich gibt es momentan so viele Gesetzesänderungen, der Stapel mit neuen Vorschriften und Verordnungen ist  jedes Jahr mehrere Zentimeter hoch. Ich denke, die Verantwortlichen haben bei der Bioabfallverordnung anfangs, also vor 20 Jahren, nur einen groben Rahmen gesteckt und jetzt geht es um die Feinheiten, es wird alles immer detaillierter. Na ja, manche sind wirklich nur fürs Papier gemacht, manche zweifellos gerechtfertigt. Besonders im Altholzbereich gibt es nun sehr schwere Auflagen. In einem Entsorgungsfachbetrieb wie unserem ist es einfach ganz wichtig, dass man immer auf dem neusten Stand  ist.

 

Woher nehmen Sie die Energie und den Antrieb für diesen ganzen Papierkrieg?

Diese ganzen Erschwerungen spornen an zu kämpfen. Man denkt sich „Jetzt mit Fleiß!“ Es gibt so Momente, wo einem schon mal der Sicomatic hochgeht. Letztens zum Beispiel haben sie wieder angerufen, weil angeblich ein Antrag noch nicht genehmigt war. Dabei hatten sie ihn schon längst genehmigt. Da musste dann wieder ewig telefoniert, kopiert und gefaxt werden. Es ist halt so, dass jede Kleinigkeit von verschiedenen Fachbehörden geregelt wird, die sich gegenseitig nicht richtig oder gar nicht informieren. Oft fragen wir uns: „Was machen die da eigentlich?“ aber im Prinzip sind sie recht kooperativ und stehen einem mit Rat und Tat zur Seite.

 

Es ist sicher auch immer mit großen Risiken verbunden, einen solchen Betrieb aufzubauen und zu führen.

Natürlich, wie in jedem Betrieb. Letztes Jahr zum Beispiel wollten wir ein zweites Mulchgerät kaufen, da Rindenmulch sehr gefragt war. Wir haben überall nach einem gebrauchten Gerät gesucht aber keines gefunden. Gott sei Dank, denn schon kurze Zeit später hat sich die Arbeit besser verteilt und wir hätten großen Verlust gemacht. Natürlich überkommen einen jeden Tag von neuem die Zweifel, ob es richtig ist, was man gerade macht, dass man überhaupt noch ausbaut…Man weiß nie: Kommt etwas gut an oder nicht? Aber man muss was riskieren, sonst kann man auch nichts gewinnen!

 

Welche Eigenschaften sind außer diesem Mut und dem Kampfgeist noch wichtig?

Auf jeden Fall Flexibilität! Das ist eigentlich das Wichtigste. Man darf nicht vergessen, dass wir mit der Natur zusammenarbeiten. Das Wetter fordert ständige Anpassung. Da muss vieles umgeplant und ständig von neuem koordiniert werden. Die meisten Leute verstehen es zum Beispiel nicht, wenn wir am vereinbarten Termin nicht kommen können, um einen Baum auszugraben, weil schlechte Wetterbedingungen herrschen. Dabei würde man bei einer solchen Aktion mehr zerstören, als wenn man die Sache ganz bleiben lassen würde.

 

Frau Ritter, welche Aufgaben übernehmen Sie im Betrieb?

Meine Arbeit besteht hauptsächlich aus Verwaltung und Buchhaltung. Aber wenn Not am Mann ist pack ich schon mal draußen mit an. Eigentlich arbeite ich überall mit, ich bin ständig zwischen Büro und Hof. Da wir eine Haushälterin haben, muss ich mich nicht auch noch um die Hausarbeit  kümmern.

 

Wie schaffen sie es, Familie und Betrieb unter einen Hut zu bringen?

Ich habe den großen Vorteil, dass ich direkt hier im Haus und auf dem Hof arbeite. So kann ich die Zeit mit meiner Familie gut aufteilen. Zwar können wir nie alle fünf zusammen frühstücken, aber beim Mittagessenwarten wir immer, bis jeder da ist. Tagsüber bleibt sehr wenig Zeit für meine Kinder, was auch manchmal zu Konflikten führt. Vor kurzem hat meine Älteste mir vorgeworfen: „Du hast nie Zeit für mich“. Aber eigentlich sind sie ja mit dem Betrieb aufgewachsen und ich denke, es ist schon okay so wie es ist.

 

Werden Ihre Kinder später das Unternehmen weiterführen?

Das lässt sich jetzt überhaupt noch nicht sagen, dazu sind sie noch zu jung. Natürlich fährt mein Sohn gerne Traktor und ist von Technik und Maschinen begeistert und meine Kinder helfen auch alle auf dem Hof mit. Aber was später mal draus wird kann man nicht sagen. Sie sollten auch einfach das machen, was sie selbst wollen und was ihnen liegt, man darf ihnen so was nicht aufzwingen. Und oft ist es bei jungen Landwirten, die den elterlichen Betrieb einfach übernehmen, so, dass sie die Arbeit, die hinter der Gründung und dem Aufbau eines Hofes steckt, nicht zu schätzen wissen und den Wert nicht begreifen. Dadurch werden viele Unternehmen zugrunde gerichtet und verbraucht. Wir werden sehen.

 

Wie  würden Sie einen Fünf-Minuten-Werbespot gestalten?

Oje, das ist schwer, fünf Minuten  sind viel zu kurz um all das was wir machen auf einen Nenner zu bringen. Was machen wir eigentlich? Neben der normalen Landwirtschaft produzieren wir Rindenmulch, Kinderspielplatzbeläge, nehmen Rodungen vor, fräsen Wurzeln aus der Erde und reißen alte Holzscheunen ab… Unser Aufgabenfeld ist einfach viel zu vielfältig um das alles in fünf Minuten zu beschreiben.

 

Vielen Dank für das Gespräch.

 

 

Von Stephanie Schmid, Katharina Woditsch

 

 

Partner aus Ptuj: Andrej Slana