Artikel zur Recherche in Ptuj

 

- Die Namen der AutorInnen - jeweils mit ihren Partnern - stehen am Ende der Artikel!

 

 

I. Artikel in slowenischer Sprache:

 

1. Boj ekonomije z ekologijo - OBČINA PTUJ IN PERUTNINA PTUJ

Intervju z županom Mestne občine Ptuj dr. Štefanom Čelanom

(Interview mit Bürgermeister Dr. Štefan Čelan)

 

2. Od njive do vilice - Dijaki na obisku v Perutnini Ptuj

(Porträt der Fa. Perutnina Ptuj, PP)

 

3 Jajce ali kokoš – kaj je bilo prej?

(Tierproduktion bei PP)

 

4. HRANA ZA HRANO

(Futtermittelproduktion bei PP)

 

5. »Pustite me živeti«

(Schlachtung/Zerteilung/Verpackung)

 

 

II.  Artikel in deutscher Sprache:

 

 

1. Im Spannungsfeld von Ökologie und Ökonomie:

Die Stadt Ptuj und das Unternehmen Perutnina Ptuj

Ein Gespräch mit Bürgermeister Dr. Štefan Čelan

                       

2. Das Unternehmen Perutnina Ptuj:

Ein Gespräch über: Tradition - Qualität - Umwelt- und Verbraucherschutz

                       

3. Fleisch von “glücklichen” Hühnern

Tierproduktion bei Perutnina Ptuj

 

4. „Generation Korn“:

Futtermittelproduktion bei Perutnina Ptuj

 

5. Endstation Schlachthof: 80.000 Hühner – 120 t verschweißtes Fleisch

 

 

 

Boj ekonomije z ekologijo

 

OBČINA PTUJ IN PERUTNINA PTUJ

 

Intervju z županom Mestne občine Ptuj dr. Štefanom Čelanom

 

Megalomansko podjetje Perutnina Ptuj v občini s 24.000 prebivalci zaposluje 3.000 delavcev, ekonomsko in socialno odvisnih od njega pa je kar 10.000 ljudi. Podjetje, ki nosi ključno razvojno vlogo v Mestni občini Ptuj, slovenski trg zelo dobro pozna. Med Perutnino Ptuj in ptujsko občino, meni župan dr. Štefan Čelan, obstajajo pristni partnerski odnosi. Vendar predstavlja Perutnina Ptuj kot vodilna in uspešna blagovna znamka za okolje tudi veliko ekološko obremenitev. Župan Mestne občine Ptuj zagotavlja, da skupaj s Perutnina Ptuj precejšnja sredstva že investirajo v ekološko problematiko, iščejo pa tudi nove skupne rešitve.

 

Decembra bosta potekli 2 leti vašega mandata. Kakšna je vaša funkcija in zakaj ste se odločili za ta poklic?

Ena od mojih funkcij je biti najvišji predstavnik politične oblasti, ki se ukvarja s politiko in upravnimi postopki, druga pa biti prvi človek v občini, ki skrbi za pospeševanje razvoja. V svojem življenju sem prišel do točke, ko sem se moral odločiti za lastne interese ali za interese okolice. Odločil sem se za slednje.

 

Kakšna je vloga ekologije pri vašem delu?

Zelo velika. Naša občina je vključena skupaj z osmimi občinami iz te regije v projekt revitalizacije Ptujskega in Dravskega polja in izgradnjo kanalizacijskega omrežja s centralno čistilno napravo in enajstimi manjšimi čistilnimi napravami. Ustanoviti nameravamo ekološko-industrijsko cono, neke vrste tehnološki center. S tem projektom bi se lahko prijavljali na mednarodne razpise in tako naš inženiring tudi prodajali.

 

Precej se govori o onesnaženosti pitne vode na Ptuju, ki naj bi vplivala na visok odstotek rakastih obolenj na našem področju. Vaše mnenje?

Menim, da tako visoko število rakastih obolenj ni povezano le s pitno vodo, temveč predvsem s psihičnimi obremenitvami, ki jih povzročajo socialni problemi – nezaposlenost, boj za preživetje.

 

Mesto Ptuj se ponaša z nazivom »Najbolj urejen kraj v Sloveniji«. Kakšna je ekološka zavest Ptujčanov?

Nivo ekološke zavesti je visok. V sedmih letih se je delež ljudi, ki uporabljajo zabojnike za odpadke in ekološke otoke, dvignil z 20 % na 90 %. Bolj ozaveščena je zlasti mladina, medtem ko starejši ostajajo pri ustaljenih navadah, češ mi tako in tako nimamo nobenih odpadkov in ne potrebujemo zabojnikov.

 

Vpliv Perutnine Ptuj na gospodarstvo in ekologijo Ptuja je velik. Kakšen natančneje?

Perutnina Ptuj je gospodarski sistem, ki si pripaja oziroma prevzema manjša podjetja. Vključuje se v evropski trg in ima lastno blagovno znamko, ki so jo obdržali tudi po vstopu v EU. Kupcu jamči celotno proizvodno verigo in varnost od proizvodnje do izdelka.Trguje z državami EU in z bivšo Jugoslavijo, podpisali pa so tudi pogodbo s prehrambeno verigo McDonald´s. Velike uspehe spremljajo tudi mnogi ekološki problemi, saj podjetje na dan proizvede 500 kubičnih metrov ekoloških odpadkov. Prav zato na tem področju izvajajo številne nove projekte.

 

Če bi imeli pet minut časa za kratko reklamo, kako bi predstavili Ptuj in kaj bi izpostavili?   

Pet minut bi bilo premalo, da bi predstavil vse atribute, ki jih nosi mesto Ptuj. Stereotip je, da skozi infrastrukturo predstavimo staro mestno jedro, grad, terme, rimski čas z ustaljenimi tradicijami, šegami in navadami. Želel bi simbiozo življenja v preteklosti s sedanjostjo. Izpostavil bi, da ima Ptuj veliko razvojnih možnosti s svojo premično kulturno dediščino in tradicionalnimi dogodki. V pomoč pri razvoju turizma in prepoznavnosti Ptuja v svetu nam je Perutnina Ptuj, ki ji je uspelo zaključiti celotno retroverigo, kar je pogoj za uspešno promocijo našega kraja.

 

 

Von: Primož Kekec, Simona Munda, Mateja Pesek, Lidija Vindiš, Maša Vodušek

 

Partner aus Heubach:

Anka Malterer, Dieter Rehbogen, Marleen Wiedmann, Joachim Wahl und Katharina Woditsch

 

 

 

Od njive do vilice

 

Dijaki na obisku v Perutnini Ptuj

 

Ptuj, 29. 9. 2004 – Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, Jure Bojnec, predstavnik marketinga, in Brigita Vindiš Zelenko, vodja okoljevarstvene službe Perutnine Ptuj, so odgovarjali na vprašanja nemških in slovenskih dijakov.

 

Po sprejemu in pozdravu predsednika uprave Perutnine Ptuj dr. Romana Glaserja smo si ogledali kratek predstavitveni film. Sledila je natančnejša razlaga projektov, delovanja podjetja, poslovanja ter njihovih načrtov za prihodnost. Perutnina Ptuj deluje na področjih reje perutnine, na področju proizvodnje krme za živali, vzdrževanja in transporta, mesno predelovalne industrije, reje prašičev, proizvodnje vina in kmetijske proizvodnje. Združuje vse člene proizvodnje od njive do vilice – gre za tako imenovano vertikalno proizvodnjo.

V ptujski valilnici, eni najmodernejših valilnic v Evropi, se zvali okoli 33 milijonov piščancev letno. Te prepeljejo k 230 kooperantom v različne kraje po Sloveniji, kjer jih redijo v talni ali prosti reji. Krmila proizvajajo v treh krmilnicah po Sloveniji. Po 60 dneh piščance prepeljejo v obdelavo (zakol, razrez), kjer veljajo strogi veterinarski predpisi. Po obdelavi odvzamejo kemične in bakteriološke vzorce, ki jih je po številu več, kot je predpisano. Končne izdelke prepeljejo z več kot 80 hladilnimi tovornjaki do trgovin, restavracij in drugih odjemalcev.

Ker sodelujemo v projektu o varovanju okolja, nas je posebej zanimalo, na kakšen način nam Perutnina Ptuj zagotavlja, da potrošniki kupujemo neoporečne izdelke. To dokazujeta standard kakovosti SIST ISO 9001/2000 in okoljevarstveni standard SIST ISO 14001/96.

Sami se zavedajo, da je lahko tako veliko podjetje obremenjujoče za okolje, zato pri varovanju tega upoštevajo: slovensko zakonodajo, zakonodajo Evropske unije, IPPC direktive (poseben nadzor iz EU), zahteve kupcev in zahteve držav, ki niso članice EU. Vse stopnje verige kontrolirajo, nadzirajo in skrbijo za sledljivost. Služba ravnanja z okoljem v Perutnini Ptuj pokriva področja emisij zraka, hrupa in odpadnih voda, izdelane imajo scenarije v primeru nesreč (požar, poplava ...) in pokrivajo področje ravnanja z nevarnimi kemikalijami in odpadki. Vse odpadke, ki se dajo predelati, tržijo, ostale pa ločujejo podjetja, ki se ukvarjajo z odpadki (Komunalno podjetje Ptuj, Čisto mesto).

Da lahko pri varovanju okolja delujejo kot skupina, so vsi zaposleni letno deležni dveh ali treh seminarjev o ekološkem ozaveščanju. Spoštujejo tudi načela uporabe najnovejših tehnologij in visokih lastnih standardov. Cilji Perutnine Ptuj so tudi zmanjšana poraba neobnovljivih virov (voda, zemeljski plin, kurilno olje …), popoln nadzor nad emisijami (odpadne vode, zrak, hrup …), letno postavljanje investicijskih ciljev, komunicirati želijo z okoliško javnostjo (odprti telefon).

 Kot zanimivost smo izvedeli tudi, da od letos Perutnina Ptuj ne sodeluje več z münchenskim Oktoberfestom, saj se v poslovnih pogajanjih niso mogli uskladiti o višini cene. Sklenili pa so pogodbo z McDonald'som in tako postali eden od štirih dobaviteljev tega velikega koncerna. Uspelo se jim je prebiti tudi v trgovsko mrežo Mercatorja, avstrijskega Spara in Hoferja.

Perutnina Ptuj, ki bo leta 2005 praznovala 100-letnico obstoja, ki s perutninskim mesom oskrbuje več kot 65 % slovenskega trga, ki pokriva 0,05 % evropskega trga in ga želi v 10 letih dvigniti na 2 %, se drži načela: »Zemlje nismo dobili od naših dedov, ampak smo si jo sposodili od naših vnukov.« 

 

Autoren:

Gregor Moleh

Jure Verbančič

Marko Vurzer

Ana Krajnc

Anita Bohinc

 

 

Partner aus Heubach:

Elisa Schwed

Elena Steidle

Philipp Hilsenbek

Jonas Hőgerle

Julian Schwarz

 

 

Jajce ali kokoš – kaj je bilo prej?

 

V Stojncih nam je diplomirana inženirka veterinarstva Brigita Vindiš Zelenik pojasnila razvojni proces od jajca do kokoši. Na vprašanje, ali je bilo prej jajce ali kokoš, pa nam ni znala odgovoriti.

        

 Ena izmed panog, s katero se ukvarja Perutnina Ptuj, je tudi vzreja živali, ki poteka preko kooperantov. Izvajajo  tri načine reje, in sicer intenzivno rejo, ki poteka šestdeset dni v objektu, delno rejo, kjer piščanci polovico življenja (27 dni) preživijo v objektu, polovico pa na prostem, in ekstenzivno rejo ki poteka tako, da piščance takoj po operjenosti (deset dni) izpustijo na prosto. Ena izmed farm, kjer piščance vzrejajo ekstenzivno in ki smo si jo tudi ogledali, je v Stojncih.

Za vzrejo uporablja Perutnina Ptuj dve pasmi – ´ross´ in ´cop´. Obe izvirata iz Anglije. Perutnina ima lastne starševske farme, od koder jajca prevažajo do valilnic, dan stare piščance pa odpeljejo rejcem na farmo. Pravilna izbira pasme je zelo pomembna za nadaljnjo rejo živali. Največ izkušenj ima Perutnina Ptuj s pasmo ´ross´.

Bodoči rejci, ki želijo pridobiti pogodbo o rejcu, morajo izpolnjevati določene pogoje glede objekta, za ohranitev pogodbe pa morajo doseči tudi ustrezno kvaliteto pri reji perutnine. Evropski standardi dovoljujejo 18 do 22 živali na kvadratni meter, strogi predpisi Perutnine Ptuj pa dovoljujejo največ 12 do 13 živali. Pri ekstenzivni reji, ki smo si jo ogledali v Stojncih, mora rejec zagotavljati za vsako žival še en kvadratni meter na prostem.

Perutnina Ptuj v okviru integrirane proizvodnje zagotavlja prehrano, ki je sestavljena po določeni recepturi iz mešanice žitaric, s pravilnim razmerjem med beljakovinami, ogljikovimi hidrati in maščobami, vsebuje pa tudi minerale in vitamine. Hrano in vodo imajo piščanci na voljo ves dan. Čeprav slovenska zakonodaja dovoljuje dodajanje antibiotikov v hrano, v Perutnini Ptuj teh  in drugih dodatkov že dve leti ne uporabljajo več. Upoštevanje strogih zahtev pri pridobivanju živalske krme je Perutnini Ptuj omogočilo sodelovanje z več prehrambenimi verigami, tudi z McDonald'som.

Perutnina Ptuj svojim rejcem zagotavlja tudi vso veterinarsko službo v primeru bolezni živali.  Če se bolezen pojavi pri posameznih živalih, morajo zdraviti celotno skupino. Ob poginu živali (smrtnost ne doseže več kot 2 %) veterinarska služba poskrbi tudi za ustrezen odvoz. Bolezni živali želijo predvsem preprečiti, kar zagotavljajo s strogimi predpisi, ki smo jih čutili na lastni koži. Čeprav v objekt z živalmi fizično nismo vstopili, smo morali obleči zaščitne obleke, kapo in zaščitna obuvala.

Po šestdesetih dneh vzreje Perutnina Ptuj poskrbi za odvoz živali do klavnice. Edini odpadek, ki nastaja na farmi, je gnoj. Rejec mora imeti dovolj kmetijskih površin, da ga lahko uporabi kot gnojilo.

 

Autoren:

Petra Kojc, Ariana Prelog, Jana Hrženjak, Maja Gerečnik, Klaudija Polajžar

 

Partner aus Heubach:

Julia Kendziorra , Sabrina Heinreich , Romana Reichle, Felicitas Miensok, Thomas Dodell

 

 

 

HRANA ZA HRANO

 

Tretji dan našega projekta smo obiskali tovarno krmil za perutnino, kjer letno pridelajo 78 tisoč ton krmil, največ za pitane piščance, nekaj pa tudi za matično jato in prosto rejo. Držijo se načela, da mora biti hrana za živali enake kakovosti kot hrana za ljudi.

 

S proizvodnjo hrane za piščance se v Perutnini Ptuj ukvarjajo že od leta 1962. Takrat so mesečno pridelali 300 ton krmil. Tovarna, ki smo jo obiskali, deluje od leta 1975 in jo nenehno prenavljajo in izboljšujejo. Vso opremo, s katero obratujejo, proizvaja podjetje Büller iz Švice. Trudijo se spoštovati zakonodajo Evropske unije o krmi.

Za proizvodnjo krmil je potrebno veliko surovin, ki jim dodajajo različne primesi. Večino surovin pridelajo sami, preostali delež pa uvažajo od priznanih dobaviteljev. Ti jim s certifikati zagotavljajo, da surovine niso genetsko spremenjene. Sojo uvažajo iz Argentine, koruzo pa iz sosednjih držav. Letno obdelajo 3271 hektarjev kmetijskih površin na območju Ptujskega in Dravskega polja, zato spadajo med največje obdelovalce kmetijskih površin v Sloveniji. Pri pridelavi surovin upoštevajo predpise o uporabi pesticidov.

Onesnaževanje zraka s prašnimi delci, ki nastajajo pri proizvodnji hrane, preprečujejo z elektrofiltri in s tem istočasno zmanjšujejo izgube hrane.

Med obiskom smo spoznali, da je sestava krmil pomembna tako za perutnino kot za ljudi. Pravi delež sestavin omogoča zdrav razvoj perutnine in s tem kakovostno hrano za ljudi.

 

LETNA PORABA SUROVIN V TONAH


 


Proces izdelave

Vse surovine pridejo skozi isti vhod, kjer jih stehtajo in shranijo v silose. Tekoče dodatke hranijo v cisternah. Za nadzorovanje proizvodnje nimajo najmodernejše opreme, imajo pa računalniško voden nadzor mešanja surovin, kar je zelo pomembno, saj tukaj še posebej ne sme priti do pomote.

 Nekatere surovine gredo najprej v postopek mletja in temu sledi peletiranje, to je stiskanje krme s kombinacijo vlage, toplote in pritiska. Peletiranje povzroča želatinizacijo škroba v krmi in boljši izkoristek hranilnih snovi. Termična obdelava krme uničuje veliko patogenih mikroorganizmov, med njimi tudi salmonelo. Onemogočeno je tudi prebiranje posameznih sestavin iz mešanice. Žival mora zaužiti cel pelet in krma se manj praši, zato so izgube med transportom in na farmi manjše kot pri nepeletirani krmi.

Poznajo 15 različnih receptur za krmo. Vsaka krma ima serijsko številko, da lahko ob morebitnih zapletih izdelek zasledujejo.

 

 

Autoren:

Mojca Kukovec

Tina Žuran

Barbara Drevenšek

Tamara Kelenc

Maja Kelc

 

Partner aus Heubach:

 

Angelika Gramm

Ann-Sophie Moser

Susanne Herbst

Viola Hirner

Stephanie Schmid

 

 

 

»Pustite me živeti«

 

Na obrobju Ptuja stoji klavnica Perutnine Ptuj – izpostava Breg, stara le 4 leta in ena izmed štirih klavniških obratov Perutnine Ptuj. Ob našem prihodu sta nas toplo sprejela Miran Korošec in Alenka Brglez. Predstavila sta nam več delov klavnice, in sicer prostor za razrez mesa, sortirnico in pakirnico. Odeti v posebna oblačila smo lahko dogajanje spremljali z galerije – za steklom. Zakaj? Zaradi preprečevanja okužbe mesa.

 

V klavnici je zaposlenih približno 700 delavcev. Tu veljajo najstrožji higienski pogoji, z različnimi ukrepi, kot so strogo ločevanje med posameznimi prostori obrata, vakuumsko shranjevanje odpadkov ter zmeraj sveža voda v vseh procesih zakola. S tem dosegajo največjo možno varnost potrošnikov pred okužbami s salmonelo in drugimi bakterijami. To potrjujejo s standardom HALAL (proizvodni procesi in izdelki iz Perutnine Ptuj ustrezajo prehrambnim standardom za muslimansko prebivalstvo; predstavniki muslimanske skupnosti iz Slovenije in tujine izvajajo redne kontrole proizvodnje izdelkov; rezultat tega sta licenca in dovoljenje za prodajo vseh naših izdelkov na muslimanska tržišča). Imajo pa tudi standard HACCP. To je preventivni sistem, ki omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitnimi dejavniki tveganja v živilih, ki lahko ogrožajo zdravje človeka. V proizvodnih obratih Perutnine Ptuj izvajajo načela sistema HACCP že vrsto let, nazadnje pa so ga uspešno uvedli tudi v lastni verigi mesnic ter v gostinstvu. Na ta način na vseh ravneh svojih dejavnosti zagotavljajo varnost za potrošnike, saj vsako leto odvzamejo za zunanje in notranje laboratorije 40 000 vzorcev, tako da so potrošniki kar se da najbolje zaščiteni pred okužbami.

 Vsak dan zakoljejo od 60.000 do 80.000 piščancev, kar znaša od 100 do 120 ton žive teže. V klavnici močno poudarjajo humano ravnanje z živalmi, zato piščance, ki gredo v zakol omamijo. Po zakolu (zaradi preprecevanja okuzb zarezejo samo vratno zilo, da zival izkrvavi) gredo zivali v parilnik, kjer jih oparijo in odstranijo drobovje. S posebnimi  moduli  jih  glede na potrebe trga razrezejo, ocistijo in spakirajo ali pa gredo v nadaljnjo predelavo v druge mesne izdelke. Navduseni smo bili nad avtomatiziranimi proizvodnimi linijami, kjer je sicer se vedno potrebna cloveska roka, osemurno monotono delo pri 8 °C pa nas je pretreslo.

            Velik strošek v klavnici predstavlja odstranjevanje odpadkov. Sem sodijo organski odpadki in umazana voda, iztrebki ter ostali odpadki. Organski odpadki gredo skozi posebno zaprto linijo v posebne prostore, kjer jih hladijo in od koder  jih odpelje podjetje KOTO, ki jih predela v mesno kostno moko.Odpadna voda je speljana v centralno čistilno napravo, kjer jo pred spustom v Dravo skoraj v celoti ocistijo. Iztrebke kompostirajo ali z njimi dognojujejo  njive. Za  ostale odpadke poskrbi  podjetje Čisto mesto. S tem  Perutnina Ptuj dokazuje, da zna ravnati z odpadki. Ker pa hoce imeti dobre odnose z okoljem, v katerem zivi in dela, je uvedla posebno telefonsko linijo, kjer lahko dobijo potrosniki kakrsnokoli informacijo oziroma se pritozijo zaradi morebitnih slabosti.

      In kako so prepricali nas, kaksna je dobra POLI ?

Z degustacijo klobas.

Kvaliteta perutninskih klobas se ocenjuje s posebno tockovno skalo, po kateri je mogoce doseci 20 tock. Preverjajo izgled, vonj, okus in konsistentnost klobas. Perutnina Ptuj je zelo ponosna, da so njeni izdelki ocenjeni z 18 ali vec tockami.

POLI  NAS JE PREPRICALA !

 

Autoren:

Andrej Slana

Tibor Cizerl

Matjaž Ferk

Janez Podhostnik

 

Partner aus Heubach:

 

Daniel Schönborn

Philipp Bauknecht

Arjan de Groot

Johannes Bingel

Hagen Winkler

 

 

 

Im Spannungsfeld von Ökologie und Ökonomie:

 

Die Stadt Ptuj und das Unternehmen Perutnina Ptuj

 

Ein Gespräch mit Bürgermeister Dr. Štefan Čelan

 

»Perutnina Ptuj ist eine kommunalpolitische Herausforderung ersten Ranges«, stellt Dr.Štefan Čelan unmissverständlich fest. Der promovierte Verfahrenstechniker ist der Bürgermeister der 12.000 Einwohner zählenden Gemeinde Ptuj. Die älteste Stadt Sloweniens liegt im äußersten Nordosten des Musterländchens unter den neuen EU-Mitgliedsländern, 25 km entfernt von Maribor. Nah sind die Grenzen zu Kroatien, Ungarn und Österreich.

Mit seiner Aussage denkt das Stadtoberhaupt vor allem an die Umweltbelastung, die durch die Produktion bei Perutnina Ptuj entsteht, dazu gehören allein 500 Kubikmeter Gülle, und das täglich.

Die Firma Perutnina Ptuj (perutnina = Slowenisch für: Geflügel) ist in Slowenien, was die Firma Wiesenhof in Deutschland ist: Der größte Geflügelproduzent der Republik. Damit die Umweltrisiken der Massentierhaltung kalkulierbar bleiben, ist für den Bürgermeister der Stadt Ptuj die enge Zusammenarbeit von Kommune und dem Unternehmen Perutnina unumgänglich.

Denn das Unternehmen ist wegen seiner wirtschaftlichen Bedeutung aus Ptuj nicht wegzudenken. Ungefähr ein Viertel der Ptujer arbeitet bei Perutnina. Das Firmenzeichen, das rot-gelbe Doppel-P, begegnet einem in Ptuj auf Schritt und Tritt. Es winkt einem von den Fahnen der Verwaltungsgebäude entgegen, es leuchtet von den Dächern der Kellereien und ziert die Auslagen der Metzgereien und die Menütafeln der Schnellimbisse. Von den insgesamt 24.000 Einwohnern der Verwaltungseinheit Ptuj leben sogar ca. 10.000 indirekt von der Firma.

Dass die Wirtschaft heutzutage längst nicht mehr von der Politik regiert wird, stellt der dunkelhaarige, untersetzte Čelan gleich zu Beginn des  Interviews im alten Rathaussaal von Ptuj fest. Er ist überzeugt, dass der Einfluss der Politik stark abgenommen hat. So sieht er die Möglichkeiten der Kommunalpolitik darin, die Firma bei allen ihren Schritten zu begleiten, sie zu beraten und zu unterstützen.

»Täglich werden Probleme mit Perutnina besprochen und gemeinsam gelöst«, betont Čelan. An diesem Punkt des Gesprächs wechselt er von der slowenischen Muttersprache in ein einfaches, klares Deutsch. Um die anfallenden Schwierigkeiten zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu bewältigen, setzt  Ptuj auf ein neues Konzept im Umgang mit so großen und wichtigen Firmen wie Perutnina Ptuj: Private Public Partnership, kurz PPP. Diese Kooperation zwischen Gemeinde und Unternehmen zeigt sich bei verschiedenen Projekten. An erster Stelle steht die Verbesserung des Wassersystems, die zur Zeit erfolgreich durchgeführt wird. Mit EU-Geldern werden gemeinsam elf neue Kläranlagen erbaut und ältere erneuert. Für eine große Mülldeponie werden 600.000 € investiert . Insgesamt teilen sich die Partner Perutnina Ptuj und die Stadt 75  Millionen € EU-Gelder. Auch auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung kommt dem Unternehmen über verschiedene Institutionen des Ministeriums für Bildung, Sport und Forschung finanzielle und politische Unterstützung zu. »Das Unternehmen Perutnina braucht Außeninstitutionen, wenn es im Wettbewerb konkurrieren will«, meint der Bürgermeister.

Für die Probleme seiner Mitbürger hat Čelan immer ein offenes Ohr. Es ist ihm wichtig, dass sich die Einwohner ihm anvertrauen können. »Ich begreife nun, warum ein Seelsorger so wichtig für eine Gemeinde ist.«

Bei vielen seiner Gespräche mit den Menschen seiner Stadt stellt sich heraus, dass viele Ptujer sehr kritisch gegenüber der Umweltproblematik von Perutnina eingestellt sind. Besonders die Vermutung, dass der erhöhte Nitrit- und Nitratgehalt im Leitungswasser für die überdurchschnittlich hohe Krebsrate im Nordosten Sloweniens verantwortlch sein könnte, beunruhigt einen Teil der Bevölkerung Ptujs. Nach Meinung des Politikers Čelan, der sich selbst als »Rebellen« bezeichnet, hängt diese erhöhte Krebsrate jedoch nicht mit dem Trinkwsser zusammen, sondern mit der psychischen Belastung der Menschen. In Strukturwandel und Modernisierung sieht er die Ursachen, die zu Unruhe, Ängsten und Krankheiten führten. Er selbst habe dies am eigenen Leib erfahren. Mit einem Vergleich »In sechshundert Litern Wasser ist derselbe Anteil Nitrit beziehungsweise Nitrat enthalten wie in einhundert Gramm einer bestimmten Fleischware unserer Region«, beschwichtigt er die slowenischen Jungwähler, die während des Interviews nachhaken.

Man stellt fest, dass Čelan sich für seine Stadt engagiert und dass er versucht, die ökologischen Konflikte im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Umwelt so gut wie möglich zu entschärfen.

 

Von: Anka Malterer, Dieter Rehbogen, Marleen Wiedmann, Joachim Wahl und Katharina Woditsch

 

Partner aus Ptuj:

Primož Kekec, Simona Munda, Mateja Pesek, Lidija Vindiš, Maša Vodušek

 

 

 

 

Das Unternehmen Perutnina Ptuj:

Ein Gespräch über: Tradition - Qualität - Umwelt- und Verbraucherschutz

 

„Die Hühnchen auf dem Oktoberfest sind zwar für die Besucher dort teuer, aber die Hersteller erhalten für ihre Produkte leider nur sehr wenig“. Der Vorstandsvorsitzende von Perutnina Ptuj, Dr. Roman Glaser, weist auch auf den großen Absatz seines Unternehmens an Geflügelfleisch im Jahresverlauf hin und begründet damit auf elegante Weise, warum Perutnina Ptuj nicht wie 2003 das Münchner Oktoberfest mit seinen Grillhühnchen beliefert hat.

Im Jahr 2004 hat der größte Produzent von Geflügelfleisch Sloweniens die „Hendelschlacht“ um die Theresienwiese verloren. Oder vielleicht gar nicht aufgenommen? Stolz ist Roman Glaser darauf, große Lebensmittelketten wie Hofer („Aldi-Ősterreich“), Spar und Mercator zu beliefern. Bisheriger Höhepunkt der Erfolgsgeschichte Perutnina Ptujs ist der Vertrag mit Mc Donald´s über die Fertigung von „Grilled Chicken“. Damit ist Perutnina Ptuj einer von weltweit nur vier Lieferanten für Mc Donald´s; eine eigene Halle für die damit verbundenen Produktionsabläufe wurde in Ptuj errichtet.

 

„Alle Umweltauflagen werden erfüllt“

 

 „Qualität und die Zufriedenheit der Verbraucher spielen für unser Unternehemen eine grosse Rolle“. Deshalb hält sich Perutnina Ptuj „nicht nur  an die EU-Normen, sondern wir haben uns selbst eigene, firmeninterne Regeln geschaffen.“ Zum Beispiel liegt die Vorschrift der Hühnerhaltung laut EU bei 18-22 Hühnern pro Quadratmeter. Perutnina Ptuj gibt allerdings an, nur 12-13 Tiere auf dieser Fläche zu halten und ausschließlich Bodenhaltung zu betreiben. Der Vorstandsvorsitzende betont, dass durch das vertikal organisierte Produktionssystem alle Verbraucher- und Umweltschutzgesetze durch die gesamte Kette von der Futtermittel-produktion über die  Tierhaltung bis zur Schlachtung kontrolliert, überwacht und zurückverfolgt werden können.

 

100 Jahre Tradition

 

Perutnina Ptuj wurde 1905 von dem steirischen Händler Valentin Reinhard als Annahmestelle für Geflügel gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Betrieb im Jugoslawien Titos verstaatlicht. Heute beschüftigt die Aktiengesellschaft Perutnina Ptuj knapp 2..700 Angestellte. So sorgt das Unternehmen nicht nur für 54.160 Tonnen Fleisch, knapp 33 Millionen Küken und 40 Millionen Bruteier (Werte für 2003), sondern auch für den Arbeitsplatz und den Lebensstandard von  fast einem Drittel der Einwohner Ptujs. 

Die Firma ist seit Jahrzehnten in ganz Slowenien bekannt und hat Produkte mit eingetragenem Warenzeichen hervorgebracht, wie zum Beispiel die Geflügelwurst „poli“, die schon seit 30 Jahren hergestellt wird. Seit kurzem erweitert das Unternehmen sein Sortiment um sogenannte „Convenience-Produkte“: fertig gewürzt und schnell zubereitet. Auf Hochglanzprospekten wirbt Perutnina nun für „Chicken Nuggets“, „Chicken Cordon Bleu“, „Grilled Chicken Wings“ und „Chicken Burger“. Der europäische Markt für Fertigprodukte und Tiefkühlkost will erobert werden.

Neben der alles beherrschenden Geflügelproduktion widmet sich Perutnina auch der Schweine- und Rinderhaltung sowie mehr und mehr auch der Weinvermarktung. Mit dem Sektor der Dienstleistungen,  der Veterinärdienste und Wartungsarbeiten einschliesst, kann Perutnina Ptuj die Kette des vertikal organisierten Produktionssystems schließen und ist in diesen Bereichen nicht auf andere Betriebe angeweisen. 

Ein neuer Bereich der PP-Dienstleistungen ist die Gastronomie. Bereits 15 Restaurants der „Perutnina Ptuj-Group“ erschließen einen neuen Weg zum Verbraucher. Wen wundert es, dass dort die preiswertesten Menüs Hühnchengerichte in allen Variationen sind. Der vierte Pfeiler, die hauseigene Weinkellerei, liefert die Weine, vor allem Weißweine aus dem umliegenden Hügelland, der sogenannten „slowenischen Toskana“. Hierbei versucht Perutnina den vielen kleinen Winzern durch Marketing und Vermarktung ein Überleben auf dem internationalen Markt zu ermöglichen.

Das Unternehmen, das mit 60-65 Prozent Anteil am Geflügelmarkt in Slowenien führend ist, strebt für die Zukunft an, sich auf dem europäischen Markt zu etablieren. Derzeit besitzt Perutnina Ptuj noch einen Marktanteil von 0,05 Prozent in Europa, will diesen allerdings innerhalb von zehn Jahren auf 2,0 Prozent erhőhen.

Perutnina Ptuj will also weiter in der Championsleague der Geflügelproduzenten spielen.

 

 

Autoren:

 

Elisa Schwed

Elena Steidle

Philipp Hilsenbek

Jonas Hőgerle

Julian Schwarz

 

Partner aus Ptuj:

 

Gregor Moleh

Jure Verbančič

Marko Vurzer

Ana Krajnc

Anita Bohinc

 

 

Fleisch von “glücklichen” Hühnern

Tierproduktion bei Perutnina Ptuj

 

Das weiß gestrichene Haus am Ortsende von Stojnci, einem kleinen Dorf in Slowenien, zwölf Kilometer von Ptuj entfernt, sieht auf den ersten Blick wie ein ganz normales Einfamilienhaus aus. Doch der Geruch und das leise Grunzen lassen erahnen, dass hier Schweine gehalten werden. Aber die Familie Rožmarin, der dieser Hof gehört, verdient ihren Lebensunterhalt nicht mit Schweinehaltung. Sie gehört zu den 483 Vertragsbauern, die für Perutnina Ptuj auf ihrem Hof, in der Flussniederung der Drava/Drau, Hühner halten, 5000 an der Zahl.

Perutnina Ptuj ist einer der vier größten geflügelverarbeitenden Betriebe Europas. Von der Zucht bis zum Verkauf, in Supermärkten sowie in eigenen Metzgereien, bemühen sich das Unternehmen um die größtmögliche Qualität seiner Produkte. Dazu tragen eigene Futtermittelproduktion und strenge Kontrollen der Vertragsbauern bei.

Auch hier auf dem Hof der Rožmarins herrschen strenge Vorschriften, was die Haltung der Tiere betrifft. Besucher haben daher Schutzkleidung, Mäntel, Kopfbedeckungen, Stulpen über den Schuhen zu tragen. Vor dem rechteckigen Stall mit der Grundfläche eines Hallenbades, in dem die 5.000 Hühner in Bodenhaltung untergebracht sind, liegen ein Berg entkernter Kürbishälften und goldgelbe Maiskolben, die jedoch nicht an die Hühner verfüttert werden. Denn das Futter für die Masthühnchen wird von Perutnina geliefert. Es befindet sich in zwei roten Silos vor einem der Auslaufgehege, die sich rechts und links neben dem Stall befinden. Diese haben jeweils die gleiche Grundfläche wie der Stall.

Die Bäuerin schiebt eine flache Metallwanne mit einer roten Flüssigkeit zur Desinfektion der Schuhezur Seite, um die Tür zu öffnen. Als durch die geöffnete Tür Licht in den Stall fällt, weichen die Hühner ein Stück in den ansonsten dunklen Stall zurück. Links und rechts sieht man jeweils zwei Leitungen für Futter und Wasser, die dafür sorgen, dass die Hühner 24 Stunden am Tag versorgt sind. “Hier ist es dunkel, damit die Hühner nach draußen gehen”, meint Brigita Vindiš Zelenko, die im Umweltressort von Perutnina Ptuj beschäftigt ist, während die Bäuerin mit einem Besen versucht, die Hühner ins Freie zu scheuchen. Die Tiere sind jedoch noch scheu, da sie die erste Hälfte ihres Lebens im Stall verbringen und erst nach 27 Tagen zum ersten Mal in die Freigehege dürfen. Die wenigen Hühner, die sich doch nach draußen wagen, drücken sich in den Schatten der Bäume und der Dachvorsprünge. Die Fläche, die im Moment für 5.000 Tiere sehr klein erscheint, kann später auf 5.000 Quadratmeter erweitert werden, da Perutnina sehr viel Wert darauf legt, dass die Hühner, die das Unternehmen auf den Markt bringt, aus Freilandhaltung stammen. Noch wachsen hinter Stall und Gehege Futterpflanzen, aber bald soll jedes Huhn über einen Quadratmeter Freilauffläche verfügen.

Um sicher zu gehen, dass die Vorschriften eingehalten werden, werden die Vertragsbauern in unregelmäßigen Abständen von Perutnina Ptuj kontrolliert und in drei Kategorien eingeteilt. Bauern, die in die C-Kategorie fallen, wird der Vertrag gekündigt. Die Bauern in der B-Kategorie bekommen ein Jahr Zeit, um sich soweit zu verbessern, dass sie auch in die A-Kategorie kommen können.

Der Bauernhof der Familie Rožmarin gehört in die A-Kategorie, da die Rožmarins alle Vorschriften streng befolgen. Dazu gehört auch, dass der Stall, nachdem die Hühner dort nach 60 Tagen zur Schlachtung abgeholt werden, gründlich gereinigt wird, wobei Perutnina Ptuj die Reinigungsmittel zur Verfügung stellt.  Nach einer vierzehntägigen Pause werde dann wieder Küken angeliefert, die einen Tag alt sind. Ebenfalls zu den Vorschriften gehört, dass keine Antibiotika verfüttert werden, obwohl dies in Slowenien auch nach dem EU-Beitritt der Republik vom 1.Mai 2004 erlaubt ist.

Nach der Besichtigung der Anlage bietet Frau Rožmarin noch wie selbstverständlich Wein und Limonade an, was zeigt, dass dies nicht die erste Führung auf ihrem Hof war.

Autoren:

Julia Kendziorra , Sabrina Heinreich , Romana Reichle, Felicitas Miensok, Thomas Dodell

 

Partner aus Ptuj:

Petra Kojc, Ariana Prelog, Jana Hrženjak, Maja Gerečnik, Klaudija Polajžar

 

 

 

„Generation Korn“:

Futtermittelproduktion bei Perutnina Ptuj

 

Wie ein verlassenes kleines Zollgebäude erscheint das Glashaus. Kein Besucher kommt darum herum, wie ein Endprodukt der Firma Perutnina Ptuj verpackt zu werden in weißes Plastikmaterial: Haube. Mantel, Schuhüberzüge - Hygienevorschrift. Eine Unterschrift auf einem vorgefertigten Formular verpflichtet, mit den unsterilen Händen nichts anzufassen. Die Nase meldet: Kein Futtermittelgeruch, kein Staub, die Sonne scheint.

 

Mitten in einer Landschaft von Maisfeldern befindet sich das Gelände der Fabrik für Geflügelfutter, in seiner Mitte ein hohes, hellgelbes Betongebäude auf grauem Asphalt. Auf dem Vorhof liegt eine abgekippte Ladung Körner. Aus Weizen, Mais, Soja und Mineralstoffen wie Kalk, Kochsalz und Phosphat entstehen fünfzehn verschiedene Futterarten. Das Getreide wird teilweise in der Umgebung angebaut, Soja und ein Großteil des Maises kommen aus Argentinien – Die Bauern haben sich auf die Einhaltung der EU- Vorschriften verpflichtet und werden streng kontrolliert und zertifiziert. Wer nicht mitzieht fliegt raus!

 

Im Inneren herrscht hektisches Gezappel. Aus oben hängenden Stoffbeuteln strömt geschrotetes und pulverisiertes Getreide durch dicke Ziehharmonikaschläuche. Schläuche laufen wild zusammen und wieder auseinander. Am Ende wird das fertige Gemisch mit Wasserdampf und hohem Druck zu Pellets gepresst. In einem abgelegenen Kontrollraum überwacht einer der wenigen Angestellten die gewünschte Zusammensetztung des Futters am Computer. Schalter, Knöpfe und flackernde bunte Lichter, wie im Cockpit eines Flugzeuges! Von hier aus werden alle Mischvorgänge in den geschlossenen Systemen der Fabrik gesteuert. Aus dem Drucker ergießt sich ein Protokoll aus unverständlich aneinandergereihten Ziffern und Buchstaben. „Alles richtig gemischt“ verkündet es. Der Mann macht einen zufriedenen Eindruck.

 

Weniger hektisch geht es in der Abfüllerei zu. Die zwei Arbeiter haben sogar Zeit für ein Schwätzchen. Kaum Staub aber wenig Licht. Die verschiedenen Futtersorten sind für Hühner und Puten jeder Altersstufe, alles Kraftfutter. Der gesamte Prozess von der Aufbereitung der Rohstoffe bis zum fertigen Produkt verläuft weitgehend emissionsfrei. Das Staubaufkommen wird durch Elektrofilter minimiert.

 

In einer Gesprächsrunde gibt Betriebsleiter Dr. Strelec, ein älterer, massiger Mann weitere Informationen: Die Fabrik stellt jährlich 78 000 Tonnen Geflügelfutter her (Perutnina Ptuj gesamt: 200 000 Tonnen), in einer Pute stecken vier Kilogramm Futter, ja, das Getreide ist pestizidfrei nach EU-Normen. Er ist stolz darauf, dass alles im Wesentlichen aus einer Hand stammt: ein Teil der Rohstoffe, ihre Umwandlung zu Futter, die Geflügelaufzucht, die Verarbeitung und Vermarktung, die Qualitätskontrollen – da weiß man was man kauft!

 

Draußen scheint immer noch die Sonne. Rückkehr zum Glashaus, umgekehrte Reihenfolge, die Verpackung wird abgelegt, die Besucher sind wieder die alten, die Hühner nicht.

 

Angelika Gramm

Ann-Sophie Moser

Susanne Herbst

Viola Hirner

Stephanie Schmid

 

Partner aus Ptuj:

Mojca Kukovec

Tina Žuran

Barbara Drevenšek

Tamara Kelenc

Maja Kelc

 

 

Endstation Schlachthof:

80.000 Hühner – 120 t verschweißtes Fleisch

 

Es riecht beißend nach Desinfektionsmitteln. Alle Räume sind vom Boden bis zur Decke gefliest. Etwa 20 Gestalten in weißen Einmal-Kunststoff-Kitteln betreten die Besucher-Galerie, um bei der Zerlegung von Hühnchen zuzusehn.

In der Schlachtungshalle der Perutnina Ptuj Group am Rande der Kleinstadt Ptuj in Slowenien, einem der großen Geflügelfleischproduzenten Europas, werden von etwa 700 Mitarbeitern täglich 60.000-80.000 Hühner geschlachtet und weiterverarbeitet.

Die Arbeiter tragen weiße Kittel und Stiefel, gelbe Handschuhe und weiße Hauben. Am Fließband führen sie die sich ständig wiederholenden Handgriffe aus. Mit Scheren und Messern zerlegen sie das Fleisch und entfernen die  Innereien. Aus Langeweile fangen einige der Arbeiter an, sich gegenseitig mit Fleischfetzen zu bewerfen. Auf die Frage, ob die Firmenleitung nichts dagegen habe, lacht die Übersetzerin nur.

Die Arbeitsbedingungen in der Halle sind unangenehm, acht Stunden lang wird bei maximal 10°C Lufttemperatur mit ein bis drei Grad kaltem Fleisch hantiert. Die Umgebung wirkt wegen der weißen Fliesen kalt und abweisend. Wände und Boden sind mit einem Hochdruckreiniger sehr leicht zu säubern. Die einzigen Farbtupfer zwischen den Edelstahloberflächen der Maschinen sind die gelben Arbeitshandschuhe. Es stinkt nach den Tierabfällen.

Auf Hygiene wird sehr genau geachtet, die staatlichen und die EU-Vorschriften müssen eingehalten werden. Während der Pause in den Kantinen ist der Kontakt mit Mitarbeitern aus anderen Bereichen nicht erlaubt. Die acht Arbeiter der dritten Schicht reinigen acht Stunden lang alle Verarbeitungsräume, so dass um sechs Uhr morgens die Frühschicht ihre Arbeit in der desinfizierten Halle wiederaufnehmen kann.

Um die Hähnchen zu schlachten, werden sie zunächst kopfüber an einer Art Förderband aufgehängt und in einem Wasserbad durch einen elektrischen Schlag betäubt. Danach wird ihnen die Kehle durchgeschnitten, wobei nicht der ganze Kopf abgetrennt wird. Dadurch wird das Infektionsrisiko erheblich gesenkt. Externe Firmen holen Füße, Köpfe und Federn ab und verarbeiten sie zu Tiermehl.

Bei der eigentlichen Schlachtung zuzusehen war uns nicht möglich. Warum? „Mit einer letzten Besuchergruppe haben wir so schlechte Erfahrungen gemacht, dass wir zukünftig auf das Zeigen der Schlachtung verzichten wollten“, berichtet ein Referent der Firma. Es ist halt nicht jedermanns Sache, tatsächlich zu sehen, wie Fleisch „produziert“ wird.

Weiter gehts: Die nach der Schlachtung gewonnenen Fleischteile werden nach Gewicht sortiert. Computergesteuerte Maschinen erledigen dies vollautomatisch. Ein  Förderband transportiert die Fleischstücke weiter und ähnlich wie bei einem Flipperautomaten befördern ausklappbare Arme sie in Kisten. Viele Frauenhände sortieren die Teile nach Qualität und sondern minderwertige Teile aus.

So werden täglich aus 100-120 Tonnen Hühnern 80-100 Tonnen Fleisch, der Rest ist Abfall. Insgesamt vergehen zweieinhalb Stunden von der Schlachtung bis zum Verschweißen der Hähnchenteile in Folie.

Zehn Betriebsveterinäre überwachen im firmeneigenen Labor die Qualität des Geflügelfleisches. Zusätzlich gehen Stichproben an unabhängige Kontrolleinrichtungen. Dabei wird zur Kontrolle der Nahrungsmittel das HACCP-System (Hazard Analysis Critical Control Point) angewendet. So sollen chemische, biologische und bakteriologische Risiken ausgeschlossen werden.

Für Wurstwaren der Perutnina Ptuj Group gilt eine spezielle Qualitätspunkteskala. Sie setzt sich aus zehn Parametern zusammen, bei denen jweils zwei Punkte vergeben werden können. Dazu gehören zum Beispiel Aussehen, Geruch, Konsistenz und Geschmack. Das Unternehmen legt Wert auf die Feststellung, konstant mindestens achtzehn Punkte auf der max. 20 Punkte umfassenden Skala zu erreichen.

Bei Perutnina Ptuj ist man stolz darauf, dass sowohl bei jedem verkaufsfertigen Hühnchen als auch bei jeder Geflügelwurst der Weg bis zum jeweiligen Geflügelhof zurückverfolgt werden kann.

 

 

Autoren:

Daniel Schönborn

Philipp Bauknecht

Arjan de Groot

Johannes Bingel

Hagen Winkler

 

Partner aus Ptuj:

Andrej Slana

Tibor Cizerl

Matjaž Ferk

Janez Podhostnik