OKOLJE GRADI MOSTOVE

 

MLADI V EVROPSKEM DIALOGU

 

 

september 2005 – pomlad 2009

 

 

pod pokroviteljstvom predsednika Zvezne republike Nemčije Horsta Köhlerja,

predsednika Republike Slovenije Janeza Drnovška in

predsednika Madžarske Laszla Solyoma

 

 

 

 

Evropski okoljevarstveni projekt

Nemške zvezne  ustanove za okolje (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU),

Centra za okoljevarstveno komunikacijo pri Nemški zvezni  ustanovi  za okolje (Zentrum für Umweltkommunikation der DBU – ZUK) in

Inštituta IZOP  (IZOP-Institut) v sodelovanju z

regionalnimi in državnimi časopisi in šolami iz Nemčije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Češke in Madžarske

 

 

Projekt Okolje gradi mostove – mladi v evropskem dialogu želi prispevati k tesnejši povezavi mladih ljudi iz šestih evropskih držav. V tem vzhodno-zahodnem projektu izmenjave sodeluje 68 šol: 34 iz Nemčije ter 34 iz Poljske, Slovaške, Slovenije, Češke in Madžarske, ki  tvorijo bilateralno partnerstvo. Skupine dijakov se vsako leto menjajo, tako da se v treh letih  projekta udeležijo tri različne skupine iz vsake šole. Dijaki obeh partnerskih šol se v času projekta obiščejo in v državi gostiteljici raziskujejo  okoljevarstveno temo kot »pravi novinarji«. Na osnovi teh raziskav napišejo časopisne članke, ki jih nato objavijo v nemških časopisih in v časopisu sodelujoče države.

 

 

Cilji projektnega dela

 

1)      Medkulturni vzhodno-zahodni evropski dialog

Skupini dijakov partnerskih šol v času projekta izmenjata obisk in se tako bolje spoznata. Med obiskom, ki traja največ en teden, stanujejo udeleženci pri družinah dijakov gostiteljev.

 

 

2)      Spodbujanje pozitivnega odnosa  do okolja preko novinarskih raziskav

Okoljevarstvene teme, ki jih dijaki raziskujejo, so inovativni projekti s področja okolje- varstva oziroma varstva narave. Pri raziskavah okolja v Nemčiji se raziskujejo vnaprej določene in izbrane teme, ki jih  podpira  DBU. V deželah srednje in vzhodne Evrope pa  raziskujejo aktualne projekte o zaščiti okolja, s katerimi se poskušajo čim bolj prilagoditi okoljevarstvenim smernicam in standardom EU.

 

 

3) Obširna in učinkovita komunikacija v uglednih časopisih

O rezultatih skupnih raziskav napiše vsaka skupina dijakov časopisne članke v materinščini, ki jih nato objavi v izbranem projektnem časopisu. Z objavo člankov se tako  velik del prebivalstva udeležene države seznani z okoljevarstvenimi temami, dijaki pa poročajo tudi o medsebojnih izmenjavah in srečanjih v obeh državah.

 

4) Medijsko »izobraževanje za daljnoročni razvoj«

Dijaki v projektu spoznavajo in preizkušajo delo z mediji, ki so v današnjem času informacijske družbe vse bolj potrebni.

 

 

 

 

Okvirji projekta

 

 

    -     Čas projekta:   september 2005 – pomlad 2009

   

-         V začetku projekta so se izoblikovale bilateralne skupine dijakov  med nemškimi  šolami in šolami pristopnic Evropske unije. Pri tem so se upoštevala že obstoječa partnerstva šol.              

         

-             Na Poljskem je v projektu udeleženih 10 šol, v ostalih 4 imenovanih državah po 6 in v            Nemčiji 34 – skupno torej 68 šol.                                                     

                                                        

 

-         Šole udeleženke so izbrane s področij sodelujočih regionalnih in državnih          časopisov, ki dijakom omogočajo  objavo člankov.    

V projektu sodelujejo naslednji regionalni in državni časopisi: Poljska – poljski časopisi                    (naklada.okrog 220.000 izvodov), Češka – Pravo (naklada okrog. 250.000 izvodov), Madžarska – Nepszabadsag (naklada 200.000 izvodov), Slovenija – Delo (okrog. 120.000 izvodov), Nemčija – Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten (okrog. 150.000 izvodov), Der Tagesspiegel (okrog. 135.000 izvodov), Die Rheinpfalz (okrog. 240.000 izvodov), Nordwest-Zeitung (okrog 125.000 izvodov), Sächsische Zeitung (okrog 300.000 izvodov), Süddeutsche Zeitung (okrog 400.000 izvodov), Zeitungsgruppe Thüringen (okrog  400.000 izvodov ) in Weserkurier (okrog 150.000 izvodov).

 

 

-         Začetek vsakega projektnega leta spremljajo uvodne in zaključne prireditve ter podelitev nagrad projektnim razredom za najboljše prispevke v preteklem letu (v prvem letu samo uvodna in v zaključnem letu zaključna prireditev). Uvodna prireditev bo potekala 15. 12. 2005 v Berlinu, kjer bo pokrovitelj predsednik Zvezne republike Nemčije Horst Köhler projektu dal tudi uradno zeleno luč za začetek.

 

 

-    Širša javnost lahko spremlja delo projekta preko brošur, prospektov in interneta.

 

- V Mednarodnem centru IBZ St. Marienthal, Ostritz, ( www.ibz-marienthal.de)  lahko dijaki obravnavajo teme, kot so Okolje, Evropa in Mediji ter v okviru enotedenskih srečanj dodatno  poglobijo stike z dijaki projektnih šol.

 

 - Projekt temelji na uspešni študiji iz leta 2004, v kateri so sodelovale Nemčija, Slovenija, Madžarska in Slovaška – s podporo nemških časopisov Süddeutsche Zeitung in Sächsische Zeitung,  madžarskega časopisa  Nepszabadsag, slovaškega SME in slovenskega Dela.

 

- Pokroviteljstvo nad projektom in vsebinsko spremljanje je že prevzel predsednik Zvezne republike Nemčije, vključili pa bi radi tudi še vse predsednike držav udeleženk.

 

- Skupni stroški projekta znašajo okrog 4,8 milijonov evrov. DBU podpira projekt z vsoto v višini 2,3 milijone evrov, velik del pa prispevajo tudi časopisi.

 

 

 

- Text: DBU, Deutsche Bundestiftung Umwelt

- Übersetzung; Slavica Bratuša, Dušanka Pešec, Gymnasium Ptuj